Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er en datainnsamlingsmetode?

Når vi har skaffet oss en oversikt over hvilke enheter, variabler og verdier vi trenger for å løse problemstillingen, er neste oppgave å velge datainnsamlingsmetode. Det vil si bestemme oss for hvordan vi skal skaffe oss dataene vi trenger for å besvare problemstillingen.

Skrivebordundersøkelse eller feltundersøkelse?

I utgangspunktet kan vi velge mellom to fremgangsmåter for å skaffe oss dataene vi trenger. Vi kan enten velge å gjennomføre en skrivebordundersøkelse hvor vi samler inn sekundærdata, dvs. data som andre allerede har samlet inn til andre formål, eller så kan vi gjennomføre en feltundersøkelse, hvor vi selv går ut i felten og samler inn primærdata, dvs. førstehåndsinformasjon om problemstillingen.

Kvantitative eller kvalitative data?

Neste oppgave er å bestemme oss for om dataene vi trenger er “harddata”, dvs. kvantifiserbar informasjon som lar seg måle i målbare størrelser eller “mykdata” som ikke lar seg kvantifisere. Svaret på dette spørsmålet avgjør om vi må velge en kvalitativ eller kvantitativ datainnsamlingmetode. Forskjellen mellom disse to metode- og datatypene kan illustreres slik:

Om vi velger en kvalitativ eller en kvantitativ metode vil i praksis bli bestemt av forskningsprosjektets:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss