Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

oppfolgingSiste fase i forskningsprosessen er oppfølging av resultatene, og går i korthet ut på å kontrollere hvorvidt anbefalingene blir satt ut i livet. Det har lite for seg å gjennomføre et markedsforskning prosjekt hvis resultatene ikke blir tatt til følge.

Selv om dette høres ut som en selvfølgelighet, viser dessverre erfaring at altfor mange forskningsrapporter blir liggende i en skuff, uten å bli tatt til følge.

Dette er svært alvorlig, spesielt i de tilfeller undersøkelsene og analysene avdekker strukturelle spenninger i organisasjonen, eller når det viser seg at organisasjonen har havnet i disharmoni med markedet. I slike tilfeller er det påkrevd med forandringer og i mange tilfeller bør det også foretas omstruktureringer av organisasjonen for å oppnå harmoni og likevekt igjen.

De organisasjons- og samfunnsmessige forandringene som oftest fører til et behov for omstrukturering, er når markedforskningsprosjektet indikerer:

  • Omverden har forandret seg, mens organisasjonen har stått på stedet hvil
  • Teknologien har forandrer seg, uten at organisasjon har tatt hensyn til dette eller klart å utnytte potensialet som ligger i den nye teknologien
  • Organisasjonen er dårlig tilpasset kunden, konkurransen på markedet, de ansattes behov, offentlighets systemet eller makrosystemet generelt.
  • Organisasjonen har vokst, uten at organisasjonsstrukturen er blitt tilpasset.
  • Dårlig vertikal og horisontal samordning, lav produktivitet i forhold til konkurrentene eller lavere konkurransekraft på viktige kjøps attributter

Men tilbake til problemstillingen vår: Hvorfor blir resultatene forskningsprosjektet kommer frem til liggende i en skuff, og ikke tatt til følge?

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss