Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 4 av 23 artikler om Forretningsmodell
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


3 fellestrekk ved alle forretningsmodeller

Selv om teoretikerne og næringslivet ikke er blitt enige om en felles definisjon av begrepet forretningsmodell. Linder og Cantrell (2001) har allikevel kommet frem til tre karakteristikker som synes å gå igjen hos alle suksessfulle forretningsmodeller:

 • Modellene tilbyr unik verdi
 • Modellene er vanskelige å imitere
 • Modellene er realistiske

For å oppnå suksess over tid er det i tillegg viktig at forretningsmodellen er dynamisk, ettersom de kontinuerlig utsettes for eksternt press, som konkurranse, etterspørsel fra kunder og teknologiendringer (Osterwalder 2005).

Ved å oppsummere forskningen om forretningsmodeller, har Stanoevska-Slabeva og Heitmann (2003) kommet fram til at flesteparten er enig om at følgende tre elementer er viktige komponenter i alle forretningsmodellen:

 1. Verditilbud
 2. Relasjoner til andre aktører inkludert kunder
 3. Inntektsmodell

Som jeg viste i forrige artikkel er det kritisk viktig at inntektsmodellen passer til verdikonfigurasjonen som skaper verditilbudet. Bankene er ett godt eksempel på en bransje som har lykkes å utvikle en digital verdikjede med en lønnsom inntektsmodell som gir dem høyere lønnsomhet idag enn tidligere, mens forlags- og musikkbransjen er klassiske eksempler på bransjer som har digitalisert sine produkter uten å klare å finne lønnsomme inntektsmodeller til sine verditilbud. Gå ikke samme fellen du også når du skal velge forretningsmodell for din virksomhet.

Når det gjelder relasjoner til andre aktører, er den viktigste relasjonen kunderelasjoner. Kunderelasjonen angir hvilket forhold virksomheten har til sine kunder og skapes av i hvilken grad de lykkes å utvikle og levere ett verditilbud som helst overgår de forventningene kundene hadde til verditilbudet på forhånd.

Lykkes virksomheten med å tilfredsstille disse forventningene oppstår kundetilfredshet vi kan jobbe videre med for å utvikle kundelojalitet, også kalt “varige kunderelasjoner“, som igjen skaper tilleggsalg, mer- og gjenkjøp fra hvert enkelt kunde gjennom relasjonsmarkedsføring

Forretningsmodell

Modellen over viser et viktig poeng. Nemlig at det er samspillet mellom disse tre grunnkomponentene som utgjør forretningsmodellens effektivitet, ikke enkeltkomponentene i seg selv. De kan være aldri så perfekte hver for seg, men hvis de ikke passer sammen er forretningsmodellen lite vellykket.

Når forretningsmodellen skal utvikles bør vi konsentrere oss om de elementene som i størst grad påvirker kundeverdien og som du selv har mulighet å påvirke. Ingen har anledning til å kartlegge og ta hensyn til alle komponentene som påvirker kundenes tilfredshet og kjøpsatferd. Vi må derfor plukke ut de elementene som vi har størst mulighet til å påvirke.

I de påfølgende artiklene vil jeg ta for meg hver enkelt av disse grunnkomponentene i all forretningsmodeller.

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Forretningsmodell

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Business Model CanvasVerditilbud >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Forretningsmodell
 • Mulige forretningsmodeller
 • Business Model Canvas
 • Forretningsmodellens grunnelementer
 • Verditilbud
 • Kunderelasjoner
 • Inntektsmodell
 • Kjøpemodeller som inntektsmodell
 • Leiemodeller som inntektsmodell
 • Innteksoptimalisering
 • ØKO-modellen er fremtiden forretnings- og verdiskapningmodell
 • Forretningmodellens skalerbarhet
 • Nettbasert forretningsmodeller
 • Forretningsmodeller for et kommersielt nettsted
 • Nettbutikk som forretningsmodell
 • Markedsføringnettsted som forretningsmodell
 • Selvbetjeningnettsted som forretningsmodell
 • Nettavis som forretningsmodell
 • Underholdningsnettsted som forretningsmodell
 • Selge innhold som forretningsmodell
 • Innholdsbasert salg som forretningsmodell
 • Affiliates som forretningsmodell
 • Freemium som forretningsmodell