Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

    Denne artikkelen er del 7 av 28 artikler om Internett

    Denne artikkelen er del 12 av 24 artikler om TCP/IP nettverk

Proxy-server er en datamaskin som sitter mellom en klientdatamaskin og Internett, og gir indirekte nettverkstjenester til en klient. Proxy-serveren kan ligge på brukerens lokale datamaskin, eller på forskjellige punkter mellom brukerens datamaskin og destinasjonsservere på Internett. 

En proxy-server avskjærer alle klientforespørsler, og gir svar fra cachen eller videresender forespørselen til den virkelige serveren. En klientdatamaskin er koblet til proxy-serveren, som bekrefter klientforespørsler ved å levere den forespurte ressursen / dataene fra enten en spesifisert server eller det lokale hurtigminnet. Klientforespørsler inkluderer filer eller andre ressurser som er tilgjengelige på ulike servere.

Typer av proxy-servere

Proxy-servere er klassifisert i flere typer basert på formål og funksjonalitet. Noen av de vanligste typene og deres bruksområder kan beskrives som nedenfor:

Webproxy er den vanligste typen proxy-applikasjon, som svarer på brukerens forespørsler ved å få tilgang til ressurser fra bufret websider og filer som er tilgjengelige på eksterne webservere. Dette muliggjør hurtig og pålitelig tilgang til data for lokale nettverksklienter. Hvis den forespurte ressursen ikke blir funnet i hurtigbufferen, henter en webproxy filen fra den eksterne serveren, og lagrer en kopi i hurtigbufferen før den returneres til klienten.

Transparent proxy brukes for det meste til caching av nettsteder og overvinne enkle IP-forbud. Imidlertid gir slike proxyer ingen bruker anonymitet siden brukerens opprinnelige IP-adresse er eksponert. Transparente proxyer er ikke spesifikt konfigurert på klientdatamaskinene.

Anonyme proxyer skjuler ikke brukerens opprinnelige IP-adresse; De gir imidlertid tilstrekkelig anonymitet til de fleste brukere. Anonyme proxyer er lett å oppdage.

En forvrengende proxy , identifiserer seg selv som en proxy-server, og modifiser HTTP-overskriftene for å skjule den opprinnelige IP-adressen.

Tunnelproxyer kan klare klientforespørsler og returnere svar uten å gjøre noen endringer. Disse er også referert til som gateway proxyer.

En proxy-proxy svarer på klientforespørsler ved å hente data fra et bredt spekter av kilder på internett. Det er også referert til som en Internett-vendt proxy.

Åpne proxyer tilhører kategorien av videresending proxy-servere, som er tilgjengelige for alle Internett-brukere siden de kan motta og returnere forespørsler fra hvilken som helst klientdatamaskin. I mellomtiden brukes anonyme åpne proxyer for bruker anonymitet for å skjule IP-adressen.

Omvendte proxyer , også kjent som surrogater, mottar vanligvis forespørsler fra Internett og videresender dem til interne nettverksservere. En omvendt proxy-server videresender forespørsler til en eller flere proxy-servere, hvis svar returneres til klientdatamaskinen, hvis bruker ikke har noen kunnskap om opprinnelsen til svaret.


Hvor brukes en proxy-server?

Proxy-servere brukes til flere formål. Hvis den brukes som en caching web proxy, kan den dramatisk forbedre ytelsen til et websvar. Når en forespørsel blir gjort av en klient, returnerer en caching-proxy svaret direkte fra cachen hvis dokumentet allerede eksisterer. Ellers gjør den forespørselen til den virkelige serveren, returnerer resultatet, og lagrer den i cachen for senere bruk.

Proxy-servere brukes også som “web proxyer” for å filtrere innhold på websiden. En organisasjon eller et selskap kan bruke en proxy-server for å blokkere støtende webinnhold fra brukere. Tatt i betraktning det voksende behovet innen organisasjoner for å hindre at ansatte får tilgang til bestemte nettsteder, for eksempel facebook.com, blir proxy-servere distribuert på tvers av datamaskiner som er koblet til intranettet. Noen web proxyer kan omforme nettsider for å passe et bestemt sett av publikum, eller imøtekomme bestemte organisatoriske eller personlige internettbruksformål. Videre kan webproxyer brukes til å forhindre angrep av datavirus og malware, samt annet fiendtlig innhold overført på Internett-nettsidene. 

Brukerne kan imidlertid også bruke webproxy-servere for å få tilgang til de blokkerte nettstedene indirekte. Disse webproxyene er bygd med PHP eller CGI for å implementere proxy-funksjonaliteten, og gir nettilgang til de nettstedene som er blokkert av firma og skolens proxyer. Dessuten kan Internett-leverandører (ISPer) også bruke proxyer til å blokkere datavirus og annet støtende innhold.

Hvorfor bruke proxy-servere?

Det er flere fordeler med proxy-servere. Vi har til hensikt å gi noen av de mest grunnleggende bruken av proxy-servere.

Ytelsesforbedring:

Proxy-servere bidrar også til forbedret webytelse, siden resultatene av brukerforespørslene lagres i hurtigminnet i en bestemt tidsperiode. Dette oppnås ved hjelp av en caching-proxy-server, som kan spare mye tid mens du spiser forespørsler fra en stor brukerbelastning. En caching-proxy-server opprettholder en lokal kopi av ofte forespurt webinnhold. Derfor kan det akselerere tjenesteforespørsler ved å hente innhold fra hurtigminnet, hvis det allerede var blitt forespurt av en annen klient på det samme nettverket. Denne funksjonen bidrar til en betydelig reduksjon i oppstrøms båndbreddebruk og kostnader for store organisasjoner med tusenvis av ansatte.

Overvåking og filtrering Brukerforespørsler:

Som diskutert tidligere, kan webproxyer brukes til å filtrere brukerforespørsler, og blokkere visst innhold eller nettsider fra å bli tilgang til. Dette kan oppnås ved hjelp av en innholdsfiltrerende webproxy-server som skiller brukerens nivå av kontroll over innholdet, basert på brukertypen – Gjest eller Administrator.

Innholdsfiltrerende proxyer brukes vanligvis i organisasjoner og utdanningsinstitusjoner med strenge retningslinjer for internettbruk. Blokkering av bestemte nettsteder, og begrensning av tilgang til bestemte nøkkelord og censurering av uønsket innhold er noen av de grunnleggende funksjonene som tilbys av innholdsfiltrering eller nettfiltreringsproxy. Imidlertid er det visse webproxyer som brukes til å omgå geo-restriksjoner og sensurbestemmelser ved å bruke visse avanserte tjenester som hjelper tilgangen til ressurser fra svarteliste web-steder.

Anonym Browsing:

En anonym proxy server er en annen type web proxy som anonymiserer brukernes online aktiviteter. Denne typen proxy-server leder brukerens forespørsler til en destinationsserver, som i siste instans ikke har kjennskap til kilden til forespørselen. Bare proxy er oppmerksom på kilden til forespørselen, inkludert brukerens IP-adresse og -sted.

Annonser som målretter mot bestemte geografiske områder Webproxies kan også brukes til å validere og verifisere geografiske målrettede annonser. Servere av slike annonser validerer kilde-IP-adressen til brukerforespørselen, og bestemmer den geografiske plasseringen av forespørselen ved hjelp av en geo-IP-database. Brukerforespørslene besvares via proxy-servere som befinner seg innenfor den respektive geografiske plasseringen, for å sikre at annonser som vises, er rent relevante for brukerens plassering.

Oversettelse:

Med tanke på det globale publikum, har oversettelsesproxyer blitt utviklet for å lokalisere / oversette innholdet på en kildeside til et lokalt språk på klientdatamaskinen. Svar på forespørsler sendt av lokale brukere erstattes med oversatt innhold fra kildesiden, og sendes tilbake via proxy-serveren. Noen oversettelse proxyer gir også tilleggstjenester som ekskluderer kildeinnhold eller erstatter kildeinnhold med originalt lokalt innhold.

Konklusjon

Den mest populære proxy-serveren som brukes i dag, er et webproxy, og det brukes til å filtrere innhold og tillate anonym nettlesing. Å kunne blokkere geografisk begrenset innhold er også et bredt brukt program for bruk av offentlige web proxyer. Selv om proxyer gir anonym nettlesing og innholdsfiltrering, er de for det meste begrenset til nettlesing og mangler også sikkerhet. For sikker og kryptert kommunikasjon med personvernbeskyttelse, anbefales VPN- løsning.

Kilde:

 • https://www.iplocation.net/proxy-server
Du leser nå artikkelserien: Internett

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << ISP (Internet Service Provider)VPN (virtuelt privat nettverk) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Internett sin historie
 • Hvordan fungerer Internett?
 • TCP/IP
 • Rutere og rutingtabell
 • DHCP
 • ISP (Internet Service Provider)
 • Proxy-server
 • VPN (virtuelt privat nettverk)
 • Domene
 • Velg riktig domene – din identitet på Internett
 • DNS (navnetjenere)
 • Sonefil
 • Webserver
 • VPS (Virtual Private Server)
 • Nettside og nettsted
 • HTML (HyperText Markup Language)
 • Hva er Web 2.0?
 • Publiseringsløsning
 • File Transfer Protocol (FTP)
 • Søkemotor
 • E-post
 • Sosiale medier
 • E-handel (elektronisk handel)
 • Nettsky
 • Tingenes Internett («Internet of Things»)
 • 5G nettverk – vil løse dagens nettverksproblemer
 • Blockchain
 • Virtuell virkelighet (Virtual Reality – VR)
 • Du leser nå artikkelserien: TCP/IP nettverk

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << ISP (Internet Service Provider)VPN (virtuelt privat nettverk) >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Datanettverk (nettverk)
 • Arbeidsstasjon (Klient, også kalt personlig datamaskin)
 • Nettverksserver (Server, også kalt tjener)
 • Nettsky
 • VPS (Virtual Private Server)
 • VPS: OpenVZ eller Xen virtualisering?
 • Hvordan fungerer Internett?
 • TCP/IP
 • Rutere og rutingtabell
 • DHCP
 • ISP (Internet Service Provider)
 • Proxy-server
 • VPN (virtuelt privat nettverk)
 • Hvorfor er VPN et must for alle virksomheter i dag?
 • Domene
 • DNS (navnetjenere)
 • Sonefil
 • Webserver
 • File Transfer Protocol (FTP)
 • E-post
 • Brannmur
 • SSL | Secure Sockets Layer
 • Tingenes Internett («Internet of Things»)
 • 5G nettverk – vil løse dagens nettverksproblemer
 • Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.