Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er automatisering?

Automatisering er det motsatte av manuelt arbeid. Automatisering er teknikker vi benytter oss av for å lage et teknisk system som gjør jobben for oss, slik at vi slipper å gjøre den selv. For å oppnå dette benytter vi oss av ulike teknologier som vi må programmere til å gjøre de menneskelige handlinger vi selv gjør idag. Vi kan dermed definere begrepet automatisering slik.

Automatisering er:

“teknikker for å få systemer til å fungere uten- eller med liten grad av menneskelig medvirkning”.

Hvorfor automatisering?

Årsaken til at stadig flere velger å benytte seg av automatisering av arbeidsoppgavene for å erstatte eller avlaste menneskelig arbeidskraft med selvvirkende og selvtenkende systemer skyldes at slike systemer kan gjøre jobben raskere, mer nøyaktig og rimelig enn mennesker kan.

Målet er:

“å redusere behovet for menneskelig arbeidskraft gjennom å lage tekniske systemer som gjør jobben raskere, nøyaktigere, bedre og rimeligere enn mennesker kan”.

Kjennetegn ved automatisering

Automatiserte systemer kjennetegnes av å være bygget med utgangspunkt i menneskelig handling. De er derfor egnet til å utføre rutineoppgaver som tidligere ble utført av mennesker. Jo mer rutinepreget en arbeidsoppgave er, jo enklere er det også å automatisere den. Arbeidsoppgaver som krever tenking, vurdering og læring egner seg dårlig for automatisering. Slike oppgaver kan automatiseres, men ikke uten bruk av kunstig intelligens

Ved å koble automatiserte systemer mot big data og kunstig intelligens vil fremtidens automatiserte systemer ha evnen til å “observere” måten mennesker tar avgjørelser eller løser problemer på, og kopiere dette handlingsmønsteret for å løse tilsvarende problemer i fremtiden. Allerede idag finnes flere enklere systemer, men disse blir stadig mer avanserte fra år til år.

Fordeler ved automatisering

Automatisering har både sine fordeler og ulemper. De største fordelene er:

  • Hurtighet – Automatisere prosesser kan gjøres langt raskere enn det mennesker er istand til å gjøre. Noe som øker prosessens kapasitet betydning.
  • Nøyaktighet – En automatisert prosess er langt mer nøyaktig enn manuelt arbeid, da vi er garantert at prosessen utføres alltid korrekt uten store feilmarginer og variasjon som alltid vil forekomme ved manuelt arbeid. En robot kan gjenta den samme operasjonen igjen og igjen uten å gjøre en feil. Det kan ikke menneskene. Det reduserer nedetid, avbrudd og feilmarginen til et minimum.
  • Stabilitet – Maskiner blir aldri syke, de kommer alltid på jobb, de klager ikke, har ikke ferie og kan jobbe uten avbrudd 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Noe som gjør atomatiserte løsninger langt mer stabile enn manuelt menneskelig arbeid.
  • Enhetkostnader – Selv om engangskostnadene ved å starte en automatisert prosess er høyere enn ved å gjøre oppgaven manuelt gir de automatiserte løsningene langt høyere effektivitet og kvalitet enn manuelt arbeid, og dermed også vesentlig lavere enhetskostnader per utførte oppgave. Jo større volumet blir, jo lavere blir også enhetskostnadene når prosessen er automatisert.
  • Ledelse – Mennesker må ledes og motiveres for å yte sitt beste. Automatiserte prosesser går av seg selv uten menneskelig innblanding eller veiledning. Dette gjør at automatiserte prosesser fjerner behovet for ledelse og motivasjonstiltak.

Ulemper ved automatisering

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.