Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 24 av 23 artikler om Studieteknikk

Du kan ha vært så flink som bare det hele semesteret, men tabber du deg ut på eksamen, er alt forgjeves. Derfor bør du ha en klar strategi.

Schewe har laget en oppskrift, kalt TASK.

 • T = TIdsplan
 • A = Avklar
 • S = Skriv
 • K = Kontroller

Innholdsfortegnelse

Tidsplan

Tiden er knapp, mens stoffet gjerne er omfattende.

Hvis du glemmer klokken og skriver for mye på de første oppgavene, kan du ende opp med en langt dårligere karakter enn du fortjener.

Ofte gir hver oppgave et visst antall poeng, og det er da veldig dumt å skrive mer enn du trenger på noen oppgaver og ingenting på andre. Sjekk derfor først hvor mange spørsmål du skal besvare, og del tiden på antall spørsmål (hvis noen oppgaver teller mer enn andre, ta høyde for det). Følg tidsplanen så langt det lar seg gjøre. Du bør også trekke fra noen minutter pr. spørsmål slik at du har litt tid igjen til å se over oppgaven til slutt (siste punkt).

Avklar

Les prøveinstruksjonene og spørsmålsformuleringen nøye. Det er en vanlig fallgrube å gå for raskt i gang, slik at du ender opp med å skrive noe som er litt på siden av det oppgaven ber om.

Skriv 

Gjør besvarelsen oversiktlig. Velg en logisk rekkefølge. Du bør heller ikke skrive langt bare for å skrive langt. Men ifølge Schewe er det bedre å skrive litt for mye enn litt for lite. Da er sjansen større for å få med det sensor ser etter.

Kontroller

Du har besvart alle oppgavene, og skal etter planen ha tid til å lese igjennom. Sjekk at du har svart på det oppgavene faktisk ber om. Rett opp misforståelser, og legg til poenger der besvarelsen er for knapp.

Kilder:

 • Olav Schewes bok «Superstudent – Lær mer ­effektivt, få bedre karakterer», Oddbjørn By, National Training Laboratories, «The Seven Sins of Memory» av Harvard-professor Daniel L. Schacter
Du leser nå artikkelserien: Studieteknikk

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Kosthold og læring
    Andre artikler i serien er: 
 • Håndbok i Studieteknikk
 • Den speilvendte Janteloven
 • Kognitiv læring : Kunnskapsfag vs. ferdighetsfag
 • Planlegg studiene og læringen
 • Skaff deg oversikt over pensum
 • Lærenivåer
 • Bevisst og ubevisst læring og hukommelse
 • Aktiv læring (lesing)
 • Leseteknikker
 • Notatteknikk
 • Brain mapping – tankekart
 • Kognitiv læring : Læringskurve, læreplatåer og pauser
 • Kognitive læringsprinsipper og råd
 • Hukommelse
 • Selektivt minne
 • Glemsel
 • Overlæring og repetisjon
 • Forelesning
 • Kollokviegrupper og gruppearbeid
 • Ta kunnskapen ASAP i bruk
 • Bruk av musikk og lyd i læring
 • Kosthold og læring
 • Task Force eksamen
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.