Språk

Språk er det viktigste kjennetegnet som skiller mennesket fra andre vesener. Språket er helt sentralt i menneskelig tenkning og samhandling

Baumrinds oppdragelsesstiler

En oppdragelsesstil er de intenderte handlingene foreldrene foretar for å påvirke eller korrigere barnet til ønsket atferd og holdning. 

Barneoppdragelse – fra 1500 tallet og frem til idag

Store endringer i synet på barneoppdragelse Den faglige utviklingen innen oppdragelse har endret seg dramatisk siden 1950-årene viser en rask litteraturgjennomgang. Før 1970 tallet På 1960-tallet publiserte...

Barnets utvikling: 2 – åringen

I denne fasen får barnet etter hvert en stadig sterkere jegbevissthet og blir også mer oppmerksomt på og interessert i andre mennesker.

Barneoppdragelse under svangerskapet

Fosterets utvikling blir bestemt av miljøet det lever i. Det moren spiser, drikker, føler og opplever i sine omgivelser påvirker dermed barnet

Barnets utvikling: 3 – åringen

Når barnet blir 3 år går vi over til en aktiv, strevsom og ikke minst morsom alder. Barnet blir nå stadig mer stødige i alt det de har lært de første årene.

Kostholdsråd til deg som har stomi

På denne siden gir vi deg gode råd og tips om hva du bør spise og drikke hvis du har fått innlagt stomi. Rådene er vent å være en veiledning.

Musikkens betydning for læring og kreativitet

Musikk har en stor betydning for barns utvikling og kan påvirke deres læring og kreativitet på mange måter. I denne artikkelen vil vi se...

Eriksons 8-trinnsmodell for menneskelig utvikling

Modellen tar for seg miljøet vi modnes og lærer i, og viser hvordan vi utvikler oss sosialt gjennom livet gjennom sosialisering.

Mat og drikke i ammeperioden

Næringsinnholdet i morsmelken påvirkes av hva mor spiser. Derfor må mors kosthold være godt sammensatt. Her finner du de viktigste rådene.

Barnehagealder : – Hvor gammel bør barnet være?

Schore mener at barn ikke bør begynne i barnehage før de er mellom 24 og 30 måneder gamle, avhengig av barnets modenhet.

Hvordan få et smart barn?

Mange tror at IQ-en genetisk bestemt. Dette er bare delvis riktig. Vel så viktig er miljøet barnet vokser opp og modnes i.

Barnets utvikling: 0-12 mnd

I denne fasen er det utviklingen av trygghet og tillit til omgivelsene som er det avgjørende for den sosiale utviklingen til barnet.

Barnets fysiologiske utvikling

Barnets fysiologiske utvikling tar for seg hvordan barnet vokser og utvikler seg fysisk (kroppslig).

Barnets sanseutvikling

Allerede før babyen er født kan de smake, føle, høre og se. Alle sansene er i funksjon fra fødselen av, men på forskjellig nivå

Start å lese tidlig for barnet

Jo tidligere du starter å lese for barnet, jo bedre blir barnet språkferdigheter og læreevne

Barnets utvikling: 1 – åringen

Ettåringen kan sammenlignes med fersk modellkitt; klar til å formes i alle retninger, noe som sier sitt om jobben foreldrene har foran seg.

Mor etter fødselen

Hva skjer med mor etter fødselen? Så langt har vi kun fokusert på babyen, men vi må ikke glemme mor som også har store behov rett etter fødselen

Fødselen og tiden rett etter fødselen

Hva bør man tenke på før fødselen starter og håndtere tiden rett etter fødselen.

Å være en god rollemodell for barnet

Foreldre er alltid sterke rollemodeller for barn, enten foreldrene ønsker det eller ikke. Og dette gjelder på både godt og vondt.

Barnets utvikling: 4 – åringen

4-årsalderen er ofte en milepæl i utviklingen til ungene. Språket er godt utviklet, og de forstår hvordan ting henger sammen

Syng for barnet ditt

Foreldre flest synger for barnet sitt – i hvert fall av og til. Dette bør de gjøre mer.

Smarte barns kjennetegn

En gjennomgang av de klassiske kjennetegnene begavede barn har i forhold til normale barn, slik at du kan vurdere hvor begavet ditt barn er.

Hvilke verdier ønsker du å lære ditt barn?

Spørsmålet om hvilke verdier du ønsker å overføre til ditt barn er kanskje et av de viktigste spørsmålene du må ta stilling til som foreldre

Kulturens betydning i barneoppragelse

Barneoppdragelsen vil alltid påvirkes og bli styret av kulturbærere som tradisjoner, verdigrunnlag, normer, ideer, tro og overtro, sosiale og økonomiske forhold.

Problemer intelligente barn møter

Høyt begavede barn og deres foreldre ofte blir dårlig mottatt i barnehager og på skolen.

Ros og belønning i barneoppdragelse

Ros er en verbal anerkjennelse av det barnet gjør og kan anvendes som en oppmuntring for god oppførsel

Barneoppdragelse: Oppdragelse av barn

Oppdragelse kan forstås som personlighetsutvikling, da bestemte holdninger, verdier og normer for adferd videreformidles fra en generasjon til en annen

Grensesetting i barneoppdragelse

De fleste fagfolk er enige om at barn trenger grenser. Med grense menes hvordan du vil ha det, hva du ikke ønsker, hva du går med på, ikke går med på

Straff og sanksjoner i barneoppdragelse

Målet med avstraffelsen er å lære barnet at de har gjort noe galt når grensene brytes, slik at de ikke gjør den samme feilen igjen i fremtiden.

Barnets utvikling: 5 – åringen

I denne fasen preges barn av et stort energioverskudd. De utvider den sosiale kretsen, får venner på samme alder og utvikler etter hvert kjønnsidentitet.

Barnets utvikling: 6 – åringen

Den neste fasen er preget av at barnet lærer seg til å arbeide med oppgaver sammen med andre. Dette skjer blant annet gjennom den systematiske undervisningen på skolen.