Domene og webhotell fra OnNet.no

End – use analyse er en kvantitativ prognosemetode som tar sikte på å fremskaffe et kvantitativt uttrykk for historisk og fremtidig forbruk av et produkt eller av en produktgruppe.

gruppe-mennesker

Analysen går ut på å kartlegge kjøp og forbruket til hver eneste sluttbruker innenfor et avgrenset markedsområde, f.eks. et segment eller cluster.

Metoden er derfor først og fremst anvendbar på bedriftsvaremarkedet, og da fortrinnsvis for råvarer og halvfabrikata.

Siden metoden går ut på å kartlegge forbruket av produktet hos alle sluttbrukerne, forutsetter at vi har en oversikt over alle sluttkundene. Ønsker man å benytte metoden på forbrukervaremarkedet, kan kan man benytte en end-use analyse ved å trekke ut et representativ utvalg fra de segmentene vi ønsker å prognosere. Tidligere har vi i boken presentert en mengde metoder og informasjonskilder som kan benyttes for å skaffe en oversikt over sluttbrukerne.

Noen enkle eksempler på hvordan sluttbrukerne kan oppspores er:

  • Identifisere sluttbrukerne ved hjelp av oppslagsbøker eller eksisterende kundedatabase.
  • Forfølge visse leveranser gjennom de forskjellige handels- og fordelingsledd frem til sluttforbrukerne
  • Analysere bestanddelene i visse produkter som finnes på markedet.
  • Intervjue representative utvalg.

Det finnes mange teknikker vi kan benytte oss av for å prøve å kvantifisere forbruket til hver enkelt sluttforbruker. Noen enkle beregningsmetoder er å bygge prognosen på:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.