Domene og webhotell fra OnNet.no

I denne artikkelserien vil du lære hva en fundamental analyse er, hva den brukes til og hvordan du skal gå frem for å gjennomføre en fundamental analyse for å finne den korrekte verdsettelsen av ett selskap og aksje.

Definisjon >> Fundamental analyse?

Mens en teknisk analyse studerer den historiske kursutviklingen for å avdekke når det lønner seg å kjøpe og selge en aksje, er en fundamental analyse en:

– fullstendig gjennomgang av selskapets verdikonfigurasjon, verdiskapningprosess og markedssystem, basert på en fundamental metode, for å komme frem til en korrekt verdi på selskapets aksjer. 

Hva er en fundamental analyse?

Med fundamentale metoder menes strategiske analyser som er basert på vitenskaplige metoder og strategiske regnskapanalyser av finansregnskapet, for å komme frem til en pålitelig beregning av selskapets fremtidsregnskap, utifra prognoser og fremtidsbudsjetter som fremskriver selskapets fremtidige kontantstrømmer over den valgte budsjetthorisonten på bakgrunn av den strategiske- og regnskapanalysen.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss