agenturer.no

Hva er en inkubator?

Ordet inkubator kommer fra det greske ordet incubatio, som beskriver hvordan man gjennom offer og visjon kunne overkomme alvorlig sykdom. Senere ble ordet brukt i moderne medisin der premature barn ble plassert i en inkubator, der de gjennom kontrollerte omgivelser fikk hjelp til å utvikle seg riktig (Aernoudt 2004).

Annonse

Hva er en Innovasjonsinkubator?

Denne bruken av ordet inkubator er overførbar til å beskrive hva en innovasjonsinkubator er. En innovasjonsinkubator kan defineres som:

“Et sted der gründere og nylig etablerte bedrifter kan få hjelp til å vokse”.

Siden det ikke finnes en universell definisjon på hva en inkubator er, fungerer betegnelsen som en paraply for andre begreper som for eksempel forskningsparker, innovasjonssentre, akseleratorer, kunnskapsparker og så videre (Bøllingtoft og Ulhøi, 2005; Theodorakopoulos, Kakabadse og McGowan, 2014).

En inkubator er imidlertid ikke kun et fysisk sted der en rekke mindre bedrifter bare deler kontor og en kaffemaskin. En inkubator er ikke bare et fysisk sted. En inkubator kan best beskrives som en prosess, hvor nyetablerte selskaper ikke bare blir tilbydd kontorplass, men også en rekke andre tjenester for å utvikle sin teknologi, verditilbud og organisasjon. Dette kan være hjelp knyttet til finansiering, juridiske råd, operasjonell ”knowhow”, tilgang til nye markeder, nettverk, samt støttepersonell (Hackett og Dilts 2008; Aernoudt 2004).

Selv om det har vært en enorm vekst i opprettelsen av nye selskaper, har de en høy konkursate. For å prøve å hjelpe oppstartsbedrifter til å bli mer overlevelsedyktige er det idag blitt vanlig å knytte oppstartsbedrifter til en inkubator.

Historisk om inkubatorer

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg