Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

Economic man = Rasjonell beslutningsmodell

agenturer.no

Economic man eller den rasjonelle beslutningsmodellen på norsk bygger på antakelsen om at mennesket kan handle perfekt rasjonelt. 

Kaufmann & Kaufmann (2009) definerer rasjonell beslutningsatferd som:

”atferd egnet til å maksimere forventet nytte i en beslutningssituasjon der man står overfor flere, konkurrerende handlingsalternativer.”

Den rasjonelle beslutningsmodellen er den ideelle beslutningsprosessen. Den kalles også derfor for normativ beslutningsteori. Noe som betyr at dette er en modell som sier hvordan man bør gå frem for å ta en beslutning under ideelle betingelser.

Antagelser

Economic man bygger på følgende antakelser/kriterier:

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg