Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

For at direkte markedsføring skal være et effektivt verktøy, kreves det at tre byggesteiner er til stede.

Byggesten 1: En velutviklet kundedatabase

Kundedatabasen er selve hjertet i direkte markedsføringsystemet. Jo flere potensielle kunder vi kjenner identiteten til og som vi kan kontakte, jo flere salg kan vi potensielt oppnå. 

Forutsetningen for at kundedatabasen skal ha noen verdi for ett direkte markedsføringsystem er at kundedatabasen minimum inneholder informasjon om vedkommendes navn, mobiltelefonnummer og/eller e-postadressen til vedkommende.

Jo mer vi vet om hver enkelt kunde, jo enklere er det også å skreddersy såvel budskapet som tilbudet til kundens behov og preferanser og på denne måten øke sjansene for kjøp.


Byggesten 2: Hyppige markedsføringsaktiviteter

DM – teknikken bygger på at det gjennomføres hyppige markedsføringsaktiviteter som skal gi en umiddelbar respons som lar seg måle. “Glemmer du kunden, kan du være sikker på at de også glemmer deg”, henter den innenfor DM-kretser. Spesielt er det viktig å holde et høyt aktivitetsnivå ovenfor de mest aktive kundene. Passive og ulønnsomme kunder nedprioriteres.

I DM verden spanderer vi derfor ofte markedsførings kronene i front – end, for så å høste gevinsten i back- end gjennom LTV (“life-time-value“) betraktninger.

80% av salget skjer etter den 8-ende kontakten

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss