agenturer.no

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 2 av 8 artikler om Direkte markedsføring

For at direkte markedsføring skal være et effektivt verktøy, kreves det imidlertid at tre byggesteiner er til stede.

Annonse

En velutviklet kundedatabase

Kundedatabasen er selve hjertet i direkte markedsføringsystemet. Jo flere potensielle kunder vi kjenner identiteten til og som vi kan kontakte, jo flere salg kan vi potensielt oppnå. 

Forutsetningen for at kundedatabasen skal ha noen verdi for ett direkte markedsføringsystem er at kundedatabasen minimum inneholder informasjon om vedkommendes navn, mobiltelefonnummer og/eller e-postadressen til vedkommende.

Jo mer vi vet om hver enkelt kunde, jo enklere er det også å skreddersy såvel budskapet som tilbudet til kundens behov og preferanser og på denne måten øke sjansene for kjøp.

Hyppige markedsføringsaktiviteter

DM – teknikken bygger på at det gjennomføres hyppige markedsførings -aktiviteter som skal gi en umiddelbar respons som lar seg måle. Spesielt er det viktig å holde et høyt aktivitetsnivå ovenfor de mest aktive kundene. Passive og ulønnsomme kunder nedprioriteres.

I DM verden spanderer vi derfor ofte markedsførings kronene i front – end, for så å høste gevinsten i back- end gjennom LTV (“life-time-value”) betraktninger.

Annonse

Fullfilment

DM teknikken krever at man har velutviklet oppfølgingssystem som består av en serie tiltak som påbegynnes når en markedsaktivitet har resultert i en ordre eller respons i en eller annen form. Ingenting irriterer en kunde mer enn å måtte vente på bestilte varer, mer informasjon, telefonoppringning eller hva vedkommende måtte ha bedt om.

Når responsen kommer må man derfor ha et vanntett system for oppfølging. På engelsk kalles dette fullfiment. En godt gjennomtenkt oppfølgingssystem kjennetegnes av at den er:

 • Rask
 • Nøyaktig
 • Informasjons skapende

1. Responsregistrering

Alle former for respons må registreres raskt og nøyaktig. Skal kundebasen ha noen verdi er det viktig at den til enhver tid er oppdatert. I klartekst betyr dette at det må legges opp rutiner for hvordan responsen skal registreres, behandles og ekspederes. Dette innbefatter rutiner for “plukking”, pakking, adressering, fakturering, frakt osv.

Responsen en markedsaktivitet gir kan registreres på flere måter:

 1. Manuell registrering

Responsen kan punches rett inn i en markeds-database eller SMS. Manuell registrering er svært tid- og kostnadskrevende og egner seg best for små kampanjer. Fordelen med metoden er at du kan legge inn adresseendringer, korrektur o.l.

 1. Lesing av strekkoder med lys penn

Dette er en relativ hurtig registrerings form, men kan kun brukes ved bruk av lukkede svaralternativer. Responsen kan tas ut på fil og importeres direkte inn i SMS.

 1. Optisk lesing

Egner seg til store kampanjer. Det stilles en del krav til utformingen av svarelementet. Responsen kan tas ut på en fil og importeres direkte inn i SMS.

 1. Automatisk telefonrespons

Egner seg godt hvis svaralternativene er få og enkle. Dataene kan tas ut på fil og importeres direkte inn i SMS.

 1. Internett kontakt

Kundeemnet kan legge igjen sitt navn og telefon/Internett nr. ved kontakt ved organisasjonens WEB- sider, ved eksponering av annonser på digitale markedsplasser på nettet.

Sørg også for å ha gode rutiner for hvordan postal – returen  skal behandles. Det finnes ingen utsendelser som ikke medfører postal retur. Selv det mest oppdaterte registeret inneholder feil. Mottakeren flytter, dør, bytter arbeidsgiver osv. For å unngå å sende post til feil adresse o.l. er det derfor viktig å ha en effektiv rutine på hvordan man skal behandle postal – retur.

2. Behandling av ordre og forespørsler

Alle bestillinger og forespørsler må besvares raskt. Helst innen to dager. Sørg også for at det foreligger skikkelig informasjon til dem som ber om det, og nok varer på lager til de som bestiller. Husk også at du skal ha emballasje til utsendelsene.

3. Purring

Lar du kunden få kreditt trengs det skikkelige purre rutiner. Inngå gjerne et samarbeid med et inkassoselskap på forhånd. Det vil alltid finnes kunder som ikke betaler, og siden slikt arbeid både er tidkrevende og humørdrepende bør man la andre ta seg av den jobben. La heller kunden betale for sin betalingsdyktighet.

4. Lojalitet program

Etter at kunden har fått det han har bedt om må vedkommende følges opp, slik at kunden kommer tilbake ved neste korsvei. Etter en viss tid sender man f.eks. en forespørsel om kunden er fornøyd med kjøpet, etter ytterligere noe tid kan man f.eks. spørre om det er noe man bør rette på ved produktet e.l., og noe senere kan man spørre om han vil kjøpe mer. Formålet er å vise at man interesserer oss for kunden. De som kun roper på sine venner i nødens stund, står fort uten venner. F.eks. kan man være “oppmerksomme” mot kunden på merkedager. F.eks. “Nå har du handlet for x kroner”, “Nå har du vært kunde i ett år”, “Gratulerer med kvartalsresultatet deres” osv.

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn
Annonse

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Direkte markedsføring

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Direkte markedsføringDM krever hyppige markedsaktiviteter >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Direkte markedsføring
 • Direkte markedsføring – krever 3 byggesteiner
 • DM krever hyppige markedsaktiviteter
 • DM krever målbare aktiviteter som skaper en umiddelbar respons
 • Fullfilment (oppfølging) og kundelojalitet
 • Hvorfor utvikle en kundedatabase?
 • Krav til en kundedatabase
 • Hvilke opplysninger trenger vi i en kundedatabase?