Domene og webhotell fra OnNet.no

Siden Guthenberg lanserte trykkekunsten i 1455 har mediesamfunnet vårt endret seg dramatisk. I denne artikkelen skal vi se på hva som har drevet denne utviklingen og hvordan denne utviklingen har skjedd.

Utviklingen skjer i bølger

Medieutviklingen, såvel Internasjonalt som nasjonalt, har gått i bølger. En utvikling som er i tråd med “bølgeteorien” til Schumpeter. En teori om økonomisk utvikling som har lært oss at det vil komme en industriell revolusjon som resulterer i et teknologisk paradigmeskifte omkring hvert 50-100 år. Et teknologisk paradigmeskifte som skjer ved at vi får en eller flere radikale innovasjoner som skaper en bølge av inkrementelle innovasjoner. I fremtiden forventes det at dette teknologiske paradigmeskifte vil komme stadig raskere p.g.a. den stadig økende utviklingstakten i samfunnet.

Figur – Paradigmeskiftene i kanalene

Boktrykkerkunsten og de grafiske mediene

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.