Domene og webhotell fra OnNet.no

Valg av budskap i en krisesituasjon

Etter at en krise har inntruffet ønsker de berørte og interessentene korrekt og konkret informasjon om hva som har skjedd. Budskapet vi gir de berørte og interessentene må derfor gi svar på sentrale spørsmål som:

 • Hva har skjedd?
 • Hvordan vil dette påvirke befolkningen?
 • Hva gjøres med hendelsen/situasjonen?
 • Hva må jeg gjøre?
 • Når blir alt normalt igjen?

Problemet i denne sammenheng er at vi har liten tid til rådighet for utarbeidelse av budskapet. Av den grunn er det viktig at beredskapsplanen gir klare retningslinjer om såvel kommunikasjonsstrategien som formidlingen av budskapet.

Krise
Kilde: https://unsplash.com/photos/tEIHSmfwznM

Hva skal du si?

Hvilken informasjon leter interessentene etter i en krisesituasjon? Studier omkring dem viser at vi i en krisesituasjon søker etter:

 • Praktiske råd for å redde meg og mine – 63 %
 • Vitenskapelige forklaringer – 14 %
 • Hva myndighetene gjør – 17 %

Kommuniser hvordan krisen skal løses med troverdighet og handlekraft, samtidig som du utviser omsorg og ydmykhet ovenfor de berørte og interessentene.

Husk at hvis du gjør en feil i starten kan du aldri rette det opp igjen. Bruk derfor tid på din beredskapsplan og tren jevnlig på den. Glem heller ikke at du ikke bedømmes etter krisens årsak eller løsning, men hvordan du håndterte den.

Tenk på hvem som er målgruppen og snakk direkte til dem

Snakk direkte til målgruppen. Noe som krever at du nøyaktig vet hvem som er målgruppen og hvilket informasjonsbehov de har, slik at du kan kommunisere direkte til dem, med et språk og tone de forstår. Dette bør være definert i beredskapsplanen.

Intern krisekommunikasjon før ekstern krisekommunikasjon

Informer først internt i virksomheten før du starter med den eksterne krisekommunikasjon. De interne bør ikke måtte lese de offentlige nyhetene for å finne informasjon om hva som skjer på deres egen arbeidsplass. De bør få informasjonen før eksterne får denne informasjonen slik at de kan svare på spørsmål om krisen fra eksterne.

Les mer: Intern og ekstern krisekommunikasjon

Formidl budskapet i riktig rekkefølge

Hvilket budskap vi velger er selvfølgelig utrolig viktig i en krisesituasjon, men nesten enda viktigere er det i hvilken rekkefølge vi formidler budskapet. Erfaring viser at vi bør formidle budskapet i denne rekkefølgen:

 • Mennesker – hvilke personer er rammet, hva skjer med dem og hva må de berørte gjøre?
 • Miljø – hvilke konsekvenser har krisen på miljøet og hva gjøres for å minimalisere disse?
 • Økonomi – hva blir de økonomiske konsekvensene av krisen? Dette punktet må alltid presenteres til slutt og ikke først, da dette gir inntrykk av at pengene er viktigere enn menneskene og miljøet.

En krise blir ofte to……

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.