Domene og webhotell fra OnNet.no

I de to foregående artiklene tok vi for oss begrepet religion, dens opprinnelse og betydning, samt hvordan den påvirker vår kultur og atferd. I denne artikkelen skal vi se litt nærmere på religionens betydning i ledelse og markedsføring.

Religionens betydning i ledelse

Selv om religion aldri bør brukes aktivt som en del av ledelsen av et selskap er spørsmålet om religion en viktig del av enhver leders hverdag. Ikke bare fordi mange ledere selv er personlig troende, men først og fremst fordi en stor majoritet av de ansatte og kundene er personlig troende og tilhører ulike trossamfunn.

Enhver enhver leder bør derfor kjenne essensen i alle de store verdensreligionene, slik at de er istand til å ta hensyn til dem når de skal ta sine beslutninger og gjøre dem om til operative handlinger. Dette for å sørge for at ingenting virksomheten gjør eller hva virksomheten ber sine ansatte gjøre strider mot deres tro.

Siden ikke alle ansatte tror på den samme religionen kan dette ofte bli en vanskelig prosess for å finne en felles minste multiplum alle kan enes om og som ikke støter noen troende, uansett hvilken religion de tilhører. I praksis blir dette et spørsmål om å finne gode løsninger for de religiøse ritualene de ansatte er pålagt å følge. Jo flere ulike religioner de ansatte tilhører, jo vanskeligere blir jobben.

De største religiøse problemene for en leder oppstår normalt når en virksomhet skal ekspandere til nye markeder som praktiserer en annen religion enn det de er vant til og som de selv praktiserer. Dette fordi virksomheten da plutselig må justere alt virksomheten gjør og sier til den gjeldende religionen i dette markedet. Mislykkes virksomheten med dette vil de også mislykkes å komme inn på dette markedet. Det viser et entydig erfaringsgrunnlag.

Den dominerende religionen

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.