Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 12 av 15 artikler om Aksjemarkedet

    Denne artikkelen er del 16 av 28 artikler om Corporate Governance

Lese tid (240 ord/min): 3 minutter

Verdipapirsentralen ASA (VPS) er et norsk aksjeselskap med konsesjon til å registrere rettighetene til finansielle instrumenter og verdipapirer med rettsvirkninger etter Verdipapirregisterloven.

VPS tilbyr registrering av alle de viktigste typer av finansielle instrumenter som omsettes i Norge. Det vil si:

 1. aksjer
 2. obligasjoner
 3. egenkapitalbevis
 4. sertifikater
 5. fondsandeler

De fleste selskaper velger idag å la Verdipapirsentralen overta rollen med å føre aksjeboken for selskapet og holde denne aksjeboken oppdatert ved at alle aksjonæren blir registrert i Verdipapirsentralen med en egen VPS-konto. Kjøper eller selger du en aksje på Oslo Børs blir dette kjøpet eller salget alltid registrert på din VPS-konto av megleren.

aksjemarkedet

Hva er en VPS-konto?

“En VPS-konto er offentlig registrer som beviser at du er den rettmessige eier av et verdipapir”.

Alle som skal kjøpe aksjer på børsen må ha en konto i Verdipapirsentralen (VPS). Hver gang du kjøper eller selger et verdipapir, f.eks. en aksje eller opsjon, vil denne transaksjonen bli registrert på din VPS-konto og du vil få tilsendt en endringsmelding som viser denne transaksjonen.

VPS er med andre ord et registreringssystemet for verdipapirer, slik at når du kjøper en aksje får du et bevis på at det er du som er den rettmessige eieren til aksjen, på samme måte som dine kontakter står på konto i en bank.

Alle børsnoterte aksjer må være registrert i VPS. Også obligasjoner og opsjoner er registrert her. Ved registrering av VPS–kontoen din skal du også oppgi et bankkontonummer, dette blir benyttet når utbytte eller rente blir utbetalt. 

Hvordan opprette en VPS-konto?

For å handle med aksjer og opsjoner må du ha en VPS-konto hos Verdipapirsentralen. VPS-kontoen oppretter du hos din bank, fondsforvalter eller nettmegler. Det eneste du trenger for å opprette en VPS-konto er en digital signatur (f.eks. BankID).

Det er ingen grenser for hvor mange VPS–konti du har. Opprettelsen er gratis, og det er ingen gebyrer for å ha en VPS–konto hvis din totale beholdning av aksjer eller andre verdipapirer er verdt mindre enn 100.000. For verdier mellom 100.000 og 1 million får du et gebyr på 400 kroner per år. For beholdninger som er verdt mer enn 1 million, vil du få regninger per påbegynt million. VPS summerer hele beholdningen, og den kontoføreren som har størst beholdning for deg sender deg regning.

Hva er en kontofører?

En kontofører er det foretaket der du har opprettet din VPS–konto. Ved eventuelle spørsmål er det hit du skal henvende deg. Kontoførereren din (banken eller megleren) er ansvarlig for at verdipapirer overføres til og fra din konto i VPS.

I utgangspunktet må du derfor selge verdipapirene dine der du har registrert din VPS– konto. Ønsker du å selge verdipapirene hos en annen bank eller megler, må du be den opprinnelige kontoføreren ordne følgende:

 • Frigivelse: Dette betyr at de aksjene som du ber om frigivelse for, kan selges hos den bank/megler som du har bedt om å få overført frigivelsen til.
 • Handelsfullmakt: En handelsfullmakt registreres for hele verdipapirbeholdningen på din verdipapirkonto og gjelder inntil den tilbakekalles. Tilbakekallingen er det du som må gi. Har du gitt en slik handelsfullmakt kan du handle aksjer både hos det foretaket der kontoen er registrert, samt hos det foretaket du har gitt din handelsfullmakt til.
 • Overføre beholdning: Hvis du ønsker å bytte kontofører, kan du overføre hele beholdningen av verdipapirer fra den gamle VPS– kontoen hos din gamle kontofører til en ny konto hos en ny kontofører.
Du leser nå artikkelserien: Aksjemarkedet

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << KombinasjonsfondBørsen >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Det norske og internasjonale aksjemarkedet
 • Bullmarked og bearmarked
 • Aksjeindeks
 • Aksjer eller aksjefond – hva lønner seg?
 • Aksjekurs
 • Aksjefond
 • Indeksfond
 • Børsnoterte fond (ETF)
 • Aksjonæravtale
 • Rentefond (pengemarkedsfond/obligasjonsfond)
 • Kombinasjonsfond
 • Verdipapirsentralen (VPS)
 • Børsen
 • Finanstilsynet – finansmarkedets overvåking og kontrollorgan
 • Investor relations
 • Du leser nå artikkelserien: Corporate Governance

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << AksjeeierbokKonsern – morselskap og datterselskaper >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Corporate Governance (eierstyring)
 • Virksomhet
 • Valg av selskapsform
 • Enkeltpersonforetak (Enkeltmannsforetak)
 • Ansvarlig selskap
 • Samvirkeselskap / andelslag (BA)
 • Aksjeselskap (AS)
 • Allmennaksjeselskap (ASA)
 • Eierstruktur
 • Registrer selskapet
 • De magiske prosentsatsene for en grunder og investor
 • Aksjekapital og aksjekurs
 • Stiftelsesdokument og vedtekter
 • Aksjonæravtale
 • Aksjeeierbok
 • Verdipapirsentralen (VPS)
 • Konsern – morselskap og datterselskaper
 • Foretaksnavn (firmanavn)
 • Valg og beskyttelse av firmanavn
 • Generalforsamling
 • Bedriftsforsamling
 • Styret i bedriften
 • Daglig leder/administrerende direktør
 • Investor relations
 • Generasjonsskifte
 • Generasjonsskifte strategier
 • Leie lokale
 • Driftsfasen til selskapet