Samuelson – Solow meny

    Denne artikkelen er del 7 av 7 artikler om Pris- og inntektspolitikk

Noen år etter Phillips oppdagelse påviste økonomene Samuelson og Solow lignende sammenhenger, hvor lønnstigningsraten var erstattet med en prisstigningsrate, også kalt inflasjonsraten.

Prisstignings/inflasjonsraten = Endring i prisnivå/Prisnivået i perioden

De kurvene som fremkommer ved å benytte inflasjonsraten på Y – aksen og arbeidsledighetsraten på X – aksen ble kalt «Samuelson – Solow menyer».

Så lenge produktiviteten er konstant, vil lønninger og priser endre seg i takt. Dermed eksisterer det også en stabil sammenheng mellom prisstigning (inflasjon) og arbeidsledighet. I nyere teori antas denne sammenhengen bare å gjelde på kort sikt.

Du leser nå artikkelserien: Pris- og inntektspolitikk

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Philips – kurven
    Andre artikler i serien er: 
 • Pris- og inntektspolitikk
 • Prisnivå og prisindekser
 • Konsumprisindeksen
 • Inflasjon og deflasjon
 • Grunner til å ta inflasjon alvorlig
 • Philips – kurven
 • Samuelson – Solow meny
 • Kjetil Sander

  Kjetil Sander

  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.