Konkurrentbasert prissetting


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 3 av 13 artikler om Kalkulasjon
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


    Denne artikkelen er del 22 av 22 artikler om Konkurransevirkemidler - Pris
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


konkurranseprisBedriftens konkurransesituasjonen vil selvfølgelig i stor grad avgjøre og bestemme prissettingen.

Konkurrentorientert prissetting vil med andre ord si at man tar hensyn til konkurrentenes priser.

Tidligere har vi vært inne på hvordan prisdannelsen vil skje i ulike konkurransesituasjoner som f.eks. fullkommen-, monopol-, oligopol- og monopolistisk konkurranse.

Jeg viser til artikkelen om prisdannelse i ulike markedsformer for nærmere informasjon om konkurransebasert prissetting.

 

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Kalkulasjon

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Markedsorientert prissettingKostnadsorientert prissetting >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Hvordan kalkulere prisen?
 • Markedsorientert prissetting
 • Konkurrentbasert prissetting
 • Kostnadsorientert prissetting
 • Divisjonskalkulasjon etter selvkostprinsippet
 • Ekvivalenskalkulasjon
 • Tilleggskalkulasjon etter selvkostkalkulasjon
 • Bidragskalkulasjon
 • Kostnadoptimal produksjonsmengde
 • Vinningsoptimal produksjonsmengde
 • Kalkulasjon i handelsbedrifter
 • Kalkulasjon i servicebedrifter
 • Aktivitetsbasert kalkulasjon (Activity Based Costing)
 • Du leser nå artikkelserien: Konkurransevirkemidler - Pris

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Kostnadsorientert prissetting
      Andre artikler i serien er: 
 • Pris (konkurransevirkemiddel)
 • Interne faktorer som påvirker prispolitikken til bedriften
 • Eksterne faktorer som påvirker prispolitikken til bedriften
 • Mål for prispolitikken
 • Prisdifferensiering
 • Prisstrategi og prispolitikk
 • Rabatt og rabattpolitikk
 • Fullkommen konkurranse
 • Monopol
 • Duopol
 • Oligopol
 • Monopolistisk konkurranse
 • Etterspørsel & priselastisitet
 • Priselastisitet
 • Tilbud
 • Markedslikevekt
 • Skift i tilbud og etterspørsel
 • Vinnings optimal produksjonsmengde
 • Hvordan kalkulere prisen?
 • Markedsorientert prissetting
 • Kostnadsorientert prissetting
 • Konkurrentbasert prissetting