Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Korrekt bruk av ressursene er en av de viktigste faktorene for å oppnå et godt prosjektresultat. Ressurser defineres av Gray og Larson (2000) som;

  • Materialer
  • Arbeidskapital
  • Maskiner og verktøy
  • Mennesker

Vi skal her ta for oss menneskene som ressurs i virksomheten. Å kunne benytte personer med riktig kompetanse, på de riktige aktivitetene, på det riktige tidspunktet er en nøkkelfaktor for å få et best mulig resultat. I teorien kan dette betraktes som en enkel forutsetning, men å overholde det i praksis i bedrifter som kjører flere parallelle prosjekter kan vise seg vanskelig.

Ressursallokering i multiprosjekter vil kunne medføre utfordringer da faktorene endres. Planer som ser realistiske ut i oppstarten blir fort utdatert og konsekvensen kan være at planene endres og påvirker andre prosjekter. Kostkonsekvensen ved feilslått ressursallokeringer er ofte vanskelig å tallfeste. Kostnadene kan være godt gjemt i resultatene eller at de ikke er så tydelige å se. Det bidrar til at fokuset på korrekt ressursallokering ikke alltid får det fokuset i organisasjonen som det fortjener (Gray & Larson, 2000). Derimot viser flere eksempel at styring av ressursene er essensielt for å kunne levere i henhold til avtalt kvalitet, pris og tid.

Bemanning ved prosjekter med varierende behov

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.