Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Årsaken til at en organisasjon må gjennomføre endringer skyldes at organisasjonen har kommet i disharmoni med markedssystemet de er en del av. En disharmoni som er skapt av ulike ytre og indre drivkrefter i organisasjonen som har drevet organisasjonen i disharmoni med sine interne og eksterne omgivelser. Disse drivkreftene oppstår ikke nødvendigvis som enten eller, men flyter ofte over i hverandre. Disse drivkreftene må vi identifisere før vi kan komme med løsninger og planer på det problemet drivkreftene representerer. Når drivkreftene er identifisert må de oversettes før de kan formes til konkrete endringsprosesser som samles i en endringsstrategi.

Hva er en endringsstrategi?

En endringsstratetegi er en langsiktige endringsplanen som forteller oss hvordan endringene vi ønsker å gjennomføre skal iverksettes, av hvem, når, med bruk av hvilke ressurser og med hvilket resultat.

Begrepet endringsstrategi kan vi definere som:

Fremgangsmåten vi har valgt å bruke for å nå vårt endringsmål med avtalte ressurser

Mens endringsmålet forteller oss hva vi ønsker å oppnå med endringsprosessen, forteller endringsstrategien oss hvordan vi skal nå målet med de tildelte ressursene og endringskompetansen.

Det finnes mange ulike endringsstrategier å velge mellom. Noen av de mest kjente fremgangsmåten og strategiene er:

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss