Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Årsaken til at en organisasjon må gjennomføre endringer skyldes at organisasjonen har kommet i disharmoni med markedssystemet de er en del av. En disharmoni som er skapt av ulike ytre og indre drivkrefter i organisasjonen som har drevet organisasjonen i disharmoni med sine interne og eksterne omgivelser. Disse drivkreftene oppstår ikke nødvendigvis som enten eller, men flyter ofte over i hverandre. Disse drivkreftene må vi identifisere før vi kan komme med løsninger og planer på det problemet drivkreftene representerer. Når drivkreftene er identifisert må de oversettes før de kan formes til
konkrete endringsprosesser som samles i en endringsstrategi.

Hva er en endringsstrategi?

En endringsstratetegi er en langsiktige endringsplanen som forteller oss hvordan endringene vi ønsker å gjennomføre skal iverksettes, av hvem, når, med bruk av hvilke ressurser og med hvilket resultat.

Begrepet endringsstrategi kan vi definere som:

Fremgangsmåten vi har valgt å bruke for å nå vårt endringsmål med avtalte ressurser

Mens endringsmålet forteller oss hva vi ønsker å oppnå med endringsprosessen, forteller endringsstrategien oss hvordan vi skal nå målet med de tildelte ressursene og endringskompetansen.

Det finnes mange ulike endringsstrategier å velge mellom. Noen av de mest kjente fremgangsmåten og strategiene er:

  • Teknisk-rasjonell endringsstrategi
  • Atferdsmessig endringsstrategi
  • Strategi E
  • Strategi O

Funksjonalistiske endringsstrategier må kombineres med meningsdannende endringsstrategier

Teknisk-rasjonelle endringsstrategier

Hvis målet er å skape bedre læringsprosesser og effektivitet kan teknisk-rasjonelle endringsstrategier, dvs. funksjonalistiske, strategier være nyttige.

Dette betyr strukturelle endringer. Graden av sentralisering kan f.eks. endres til fordel for selvstyrte team, og dermed endres også maktstrukturene. Tekniskrasjonelle endringsstrategier kan brukes for å forbedre både effektiviteten og produktiviteten gjennom å velge en strategi hvor målet er å finne den mest hensiktsmessige strukturen for å transformere bidrag til belønninger. Det vil si rasjonalisere og effektivisere verdiskapningsprosessen. Vanligvis er dette en toppstyrt endring, planlagt av lederne, ofte med bidrag fra konsulenter/eksperter. Med andre ord en “Strategi E“.

Teknisk-rasjonell endringsstrategier er strategier som er egnet når vi er opptatt av å oppnå en forbedring av kvalitet, produktivitet eller effektivitet. Grunnlaget for slike strategier er analyser og rasjonelle beslutninger, basert på en antagelse om at det finnes en ”beste praksis”.

Adferdsannende endringsstrategi

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss