Domene og webhotell fra OnNet.no

Hør artikkelen
    Denne artikkelen er del 4 av 17 artikler om Barneoppdragelse

Forskere anbefaler at vi starter å lese for barnet FØR barnet selv kan snakke. Rådet de gir er:

Jo tidligere du starter å lese for barnet, jo bedre blir barnet språkferdigheter og læreevne

Lesing knytter nære bånd mellom barnet og foreldrene

Nyfødte barn elsker å høre foreldrenes stemmer, og da spesielt mammas stemme som er favoritten. Barnet elsker å være nær sin mor, og nyter å ha henne for seg selv, helt uten forstyrrelser. Imidlertid kan også far få et svært nære relasjoner til barnet gjennom å prate, synge, leke og lese for dem. 

Å sitte tett sammen og prate, peke, lese og kose er noe av det beste dere kan gjøre i babyens øyne. Det er verdifullt i seg selv, men bonusen er at barnet samtidig lærer seg mange nye ord og masse annet. 

Grunnlag for læring

Årsaken til at alle anbefaler at vi starter så tidlig som mulig å lese for våre barn skyldes at høytlesning for barnet gir generelt en høyere læreevne hos barnet. Flere undersøkelser viser at barn som er blitt lest for, kan mange flere ord, og har bedre utgangspunkt for å mestre skolen, enn barn som aldri er blitt lest for. Kanskje ikke så unaturlig. Hvordan skal et barn som sliter med å sette sammen bokstaver og ord, forstå matte, naturfag og andre fag?

Siden et barn i utgangspunktet ikke vet at en bok leses fra venstre mot høyre eller at boken leser side for side, er dette essensielle ferdigheter vi må lære barnet vårt. Jo raskere vi lærer barnet dette, jo raskere blir barnet selv istand til å utvikle sitt språk på egenhånd.

Grunnleggende snakkeferdigheter

Ved å høre at mamma eller pappa lese eventyr om Rødhette og rare dyrelyder, lærer barnet å gjenkjenne ordlyder som former et språk. En viktig (og morsom) aktivitet er å la barnet lese selv, med babling og ugjenkjennelige ord – som etter hvert blir til gjenkjennelige ord (Goboken).

Øker barnets ordforåd

I de to første leveårene vokser hjernens språksenter mye. Noe som gjør at barnet er ekstra mottagelig for å utvikle språket. En fordel vi må utnytte oss av gjennom å lese for barnet så tidlig i livet som mulig. For på den måten øke barnets kunnskapsnivå og læreevner.

Gjennom å bli lest med tidlig i livet, får barnet hørt flere ord, både gjennom teksten og samtaler inspirert av bøkene. Til og med babybøker inneholder flere sjeldne ord enn vi selv bruker til daglig. Ved å introdusere babyen for disse sjeldne ordene så tidlig som mulig og ved at de hører dem gjentatte ganger vil vokabularet deres etter hvert inkludere disse også.

Skaper en dialog med barnet

En annen fordel med å lese for barnet er av vi snakker mer med barnet når vi leser bøker for dem. Bøkene introduserer nye ord, andre tema og situasjoner enn vi prater om til daglig. Bøker er derfor ideelle samtalestartere som stimulerer til en dialog mellom barnet og foreldrene ved at vi må svare på barnets konstante spørsmål om hva dette betyr.

Gir bedre kommunikasjonsferdigheter

Barn som blir lest for, lærer seg å uttrykke følelsene sine, i tillegg til å relatere seg til andres. Ved å se hvordan karakterene i bøkene forholder seg til hverandre – og hvordan dere forholder dere til hverandre under lesestunden, utvikler barnet viktige kommunikasjonsferdigheter og sitt verdensbildet (Goboken).

Magi og økt kreativitet

Lesing gir magiske øyeblikk. Alle som leser har opplevd det.  Å leve seg inn i historien og holde pusten av spenning mens man blar om. Å ligge våken halve natta for å lese boka ferdig.  Da snakker vi om lesemagi. Men det er minst like magisk å se barnet feste blikket på et bilde eller lytte intenst til en tekst for aller første gang (Goboken).

Når vi leser for barnet, lager barnet selv de bildene som mangler i boken. Dette styrker deres fantasi og kreativitet. Egenskaper som kommer godt med senere i livet.

Økt språkmestring og humoristisk sans

Barn som har blitt lest for, viser bedre forståelse for det grunnleggende i språket når de kommer i skolealder. De lærer mange ord og får et godt utviklet språk. De får også mye kunnskap, og de lærer hvordan man lærer. Slik blir de smarte, mener de fleste forskere (Goboken). Vi må heller ikke glemme at lesing også utvikler barnets humoristiske sans.

Fremmer logisk tankemåte

Lesing utvikler ikke bare språket, men også evnen til å tenke. F.eks. lærer barnet å forstå abstrakte begreper, bruke logikk i ulik scenarioer og bruke god dømmekraft gjennom å bli lest for. Når barnet begynner å relatere det som skjer i bøkene til sitt eget liv – ja, da blir bøkene ekstra morsomme!

Lærer oss å takle nye situasjoner

Nye situasjoner kan være vanskelige for små barn. Det kan være alt fra å sove på eget rom, begynne i barnehage eller på skolen. Å lese bøker med samme tematikk – og for barna å se at følelser de sitter med er vanlige å ha – kan være en ypperlig måte å ufarliggjøre noe barnet kan synes er vanskelig (Goboken).

Bøker gjør det mulig for barnet å møte ting som de oppfatter som fremmede og skremmende. Samtidig som fortellinger kan hjelpe barnet med å takle vanskelige følelser som sinne og sjalusi.

Forbedret konsentrasjon

Små barn kan virke ganske utålmodige og ukonsentrerte under lesestunden, men de vil lære seg å sitte i ro for å få høre ferdig historien. Gjennom å bli lest for lærer barnet å være tålmodig, lytte og konsentrere seg. Dette stimulerer hjernen og bedrer hukommelsen. Å være oppmerksom og forstå hva som blir sagt er superviktig for læring. Barn som trener på dette har en stor fordel.

En halvtimes lesestund ved leggetid er gull verdt

Leser du for barnet ditt hver dag fra det er bittelite, kommer dere gjennom kilometervis med tekst før 1-årsdagen. Hvor mange kosestunder på fanget, hvor mange ord, hvor mye oppmerksomhet har den lille ettåringen fått? For ikke å nevne toåringen, treåringen og fireåringen. Da snakker vi virkelig om mengder av kvalitetstid! (Goboken)

En halvtimes lesestund ved leggetid hver kveld utgjør 180 lesetimer i året og hele 1.100 timer ved skolestart. For å ta flysertifikat må du ha 45 flytimer. Barn som har lest hver dag i seks år er med andre ord supersertifiserte i lesing. Er det rart de blir skoleflinke? (Goboken)

Det skal altså ikke så mye tid til hver dag – det er hva dere bruker den til som er viktig. Å lese sammen ved leggetid roer barnet og gir det noe å glede seg til – alenetid med deg! Dagen rundes av med noe fint og trygt

Kilder:

 • https://blogg.goboken.no/sprak-og-lesing/les-tidlig/
 • https://blogg.goboken.no/blogg/10-grunner-til-hvorfor-lesing-er-sa-viktig/
 • https://blogg.goboken.no/blogg/det-aller-beste-er-kosen-2/
Du leser nå artikkelserien: Barneoppdragelse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Baumrinds oppdragelsesstiler<< Barneoppdragelse under svangerskapetSyng for barnet ditt >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Barneoppdragelse: Oppdragelse av barn
 • Barneoppdragelse – fra 1500 tallet og frem til idag
 • Baumrinds oppdragelsesstiler
 • Barneoppdragelse under svangerskapet
 • Start å lese tidlig for barnet
 • Syng for barnet ditt
 • Kulturens betydning i barneoppragelse
 • Hvilke verdier ønsker du å lære ditt barn?
 • Grensesetting i barneoppdragelse
 • Å være en god rollemodell for barnet
 • Ros og belønning i barneoppdragelse
 • Straff og sanksjoner i barneoppdragelse
 • Hvordan få et smart barn?
 • Smarte barns kjennetegn
 • Problemer intelligente barn møter
 • Barnehagealder : – Hvor gammel bør barnet være?
 • Kostholdsråd til deg som har stomi
 • Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.