Domene og webhotell fra OnNet.no

organizational commitment

Selv om alle er enige at det er en klar sammenheng mellom virksomhetens opplæring og organizatonal commitment, er forskerne ennå ikke helt enige om hvilke komponenter innenfor opplæring som påvirker organizational commitment og hvilken del av organizational commitment som blir påvirket.

Et av diskusjonsmomentene er om det er opplæring som fører til økt grad av organizational commitment eller om det er de arbeidstakerne som har størst grad av organizational commitment som deltar på opplæring. Bulut & Culha (2010) finner at de som har størst grad av organizational commitment er overrepresentert blant de som gjennomfører opplæring. De mener dette kan ha påvirket funn som er gjort innenfor denne koblingen, og at den positive korrelasjon mellom opplæring og organizational commitment kan være noe overdrevet (Bulut & Culha, 2010).

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.