Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

organizational commitment

Selv om alle er enige at det er en klar sammenheng mellom virksomhetens opplæring og organizatonal commitment, er forskerne ennå ikke helt enige om hvilke komponenter innenfor opplæring som påvirker organizational commitment og hvilken del av organizational commitment som blir påvirket.

Et av diskusjonsmomentene er om det er opplæring som fører til økt grad av organizational commitment eller om det er de arbeidstakerne som har størst grad av organizational commitment som deltar på opplæring. Bulut & Culha (2010) finner at de som har størst grad av organizational commitment er overrepresentert blant de som gjennomfører opplæring. De mener dette kan ha påvirket funn som er gjort innenfor denne koblingen, og at den positive korrelasjon mellom opplæring og organizational commitment kan være noe overdrevet (Bulut & Culha, 2010).

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss