Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Å ha det klart for seg hva som er forskjellen mellom en styringsgruppe og en referansegruppe er viktig når vi jobber med prosjekter. En styringsgruppe er opprettet for å utøve prosjekteierskap og er derfor beslutningsorientert, mens en referansegruppe kun er et rådgivende organ og er derfor koordineringsorientert.

En referansegruppe har ikke noe ansvar for prosjektets suksess eller måloppnåelse. Referansegruppen er kun en gruppe ressurspersoner som har sagt seg villig til å gi råd til prosjektorganisasjonen, uten at de har ingen formell myndighet i prosjektet. De deltar derfor ikke i noen beslutningsprosesser. De er kun veiledere og rådgivere som skal gi støtte og råd til prosjekteierskapet og prosjektarbeidet.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss