Produktets livssyklus

Alle produkter og tjenester har en begrenset "levetid"- i hvert fall i sin opprinnelige form. Produktet gjennomgår forskjellige faser fra det lanseres til produsenten velger å legge ned produksjonen av produktet.

Adopsjonsprosessen

Den mentale prosessen forbrukerne går igjennom før innovasjonen blir akseptert eller forkastet.