Kategori: Innovasjonsteori

Bølgeteori

Økonomisk utvikling i følge Schumpteter sin bølgeteori

Denne artikkelen er del 4 av 20 artikler i om Innovasjon

Denne artikkelen er del 2 av 20 artikler i om Vekst

Denne artikkelen er del 1 av 6 artikler i om Den industrielle revolusjonen

Denne artikkelen er del 9 av 13 artikler i om Samfunnsutvikling

Hvorfor utvikler økonomien, næringslivet, samfunnslivet og mediene seg i bølger? Svaret på hvorfor så vel Internett som næringslivet, økonomien og næringslivet utvikler seg i bølger finner vi i bølgeteorien.

Les mer