Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 22 av 41 artikler om Merkevarebygging

Lese tid (240 ord/min): < 1 minutter

coca-cola

Når merkevareplanleggingen, med tilhørende posisjoneringstrategi er ferdig, gjenstår det å operasjonalisere den og sette den ut i livet i form av ulike former for markedskommunikasjon.

I følge Nes og Biong (2009) er det følgende krav til måten bedriftens posisjon kommuniseres overfor målgruppen:

Konsistent innhold:

En høykvalitetsprofil henger dårlig sammen med for hyppige priskampanjer, lavkvalitetsmedier, lav kvalitet på lokaler og uprofesjonelle ansatte. Det samme budskapet må sendes via alle kanaler for å unngå forvirring hos kunden.

Helhetlig i omfang:

En bedrift som posisjonerer seg som spesielt sterke på teknologi må ha teknisk kvalifisert personale ikke bare i teknisk avdeling, men også i salgsstyrken, ledelsen og andre avdelinger. Budskapet må altså sendes via alle tilgjengelige kanaler som kunden kommer i kontakt med.

Kontinuasjon:

Personlig kommunikasjon mellom leverandør og kunde er viktig for at kjøpsforholdet opprettholdes. Profilen må kommuniseres overfor de ansatte i
bedriften som skal utføre arbeidet.

En viktig del av posisjoneringsarbeidet på bedriftsmarkedet er derfor arbeidet med bedriftskulturen. Sammenhengen mellom bedriftskultur og markedsoperasjoner er ofte undervurdert. Et godt resultat får man når det er konsistens mellom den ønskede posisjonen, den posisjonen som kommuniseres overfor kundene, og de holdningene som finnes blant de ansatte.

Du leser nå artikkelserien: Merkevarebygging

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Posisjonering og verditilbudMerkeassosiasjoner >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Merkevareledelse og ledelsens rolle i merkevarebygging
 • Symboler i markedsføring og ledelse
 • Varemerke
 • Varemerke former
 • Private merker (EMV)
 • Merkevare
 • Merkevarebygging
 • Hvorfor merkevarebygging?
 • Hvilke fordeler gir en merkevare kunden?
 • Kommersielle krav til et merke
 • Arbeidsmodell for merkevarebygging
 • Målgruppe for merkevarebyggingen
 • Merkemål
 • Merkevarestrategi
 • Posisjonering som merkevarestrategi
 • Merkekonsept
 • Referanseramme, likhetspunkter og differensieringspunkter
 • Merkevareidentitet
 • Arbeidsmodell for posisjoneringstrategien
 • Bruker- og nytteposisjonering
 • Posisjonering og verditilbud
 • Kommunikasjon av virksomhetens posisjon
 • Merkeassosiasjoner
 • Høy/lav-involvering i kjøpsbeslutningen
 • Assosiasjonsnettverk
 • Merkekjerne og merkeholdning
 • Endring av assosiasjoner
 • Merkekjennskap og kjennskappyramiden
 • Merkepyramiden
 • Merkeverdi (Brand Equity-modellen)
 • Merkelojalitet (Brand Loyalty)
 • Oppfattet merkekvalitet og andre merkeaktiva
 • Merkeverdikjeden
 • Branded content strategier
 • Merkesamarbeid
 • Ingrediensallianser
 • Bruk av kjendis i markedskommunikasjon
 • Betydningen av opprinnelsesland
 • Internt omdømme (”employer branding”)
 • Intern merkebygging
 • Styring, kontroll, læring og vekst
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.