Kategori: Personalledelse

datamaskin-skrive

Opplæringsplan

Denne artikkelen er del 9 av 26 artikler i om Opplæring

Et dokument som viser hvilken kompetanse og ferdigheter den enkelte stilling og/eller funksjon i virksomheten krever, med klare læremål som forteller hvilken kompetanse- og/eller ferdigheter som skal overføres i grunn-, spesial- og videreopplæringen

Les mer
medalje

Identitetskapene symboler

Denne artikkelen er del 23 av 32 artikler i om Verdibasert ledelse

Denne artikkelen er del 12 av 26 artikler i om Psykososialt arbeidsmiljø

Denne artikkelen er del 17 av 23 artikler i om Symbolsk ledelse

Med identitetskapene symboler menes symboler som gir virksomheten en identitet utad og en følelse av fellesskap og tilhørighet innad gjennom å signalisere hvem vi er og hva vi står for

Les mer