Domene og webhotell fra OnNet.no

livsstil-segmentering

Livsstil segmentering vil si å segmentere ett marked med det formål å komme frem til hensiktsmessige målgruppe inndelinger på bakgrunn av relativt “overfladiske” personlighetstrekk. Livsstil segmentering er en samlepost for en lang rekke segmenteringskriterier og -teknikker, hvor segmentering basert på psykografi og AIO-variabler er de mest kjente segmenteringsteknikkene innenfor livsstil segmentering.

Det er imidlertid ikke lett å skille livsstil, psykografi og verdier fra hverandre. 

Livsstil er en blanding av aktiviteter, interesser og meninger eller oppfatninger (AIO) av verden vi lever i. 

Psykografi er en teknikk for å måle innholdet i livsstilen og klassifisere den ut i fra AIO. Den psykografiske beskrivelsen ser mer på den indre personen enn det ytre inntrykket man har av personen. Verdier er derimot indre følelser vi har ovenfor livet vi lever. 

Psykografisk segmentering

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.