Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Det finnes mange former for endringer. Et grunnskille går mellom å skille mellom markeds-, organisasjons- og personlige endringer. I denne artikkelen skal vi ta for oss personlige endringer og hvilke personlige endringsmodeller vi kan benytte oss av for å foreta personlige endringer.

Mens markedsendringer omfatter hvordan et marked konstant endrer seg og hvordan organisasjonen kontinuerlig må tilpasse seg disse markedsendringene for å ikke havne i dissonans med markedets behov, krav og forventninger, tar organisasjonsendringer for seg hvordan organisasjonen gjennomfører disse endringene internt i organisasjonen. 

Hva er personlig endring?

Personlig endring går fra gruppenivået organisasjonsendringene befinner seg på til individnivå og kan defineres slik.

Personlige endringer er:

“endringer et individ ønsker å gjøre for å endre sin atferd i forhold til seg selv eller omgivelsene de er en del av”.


Interne og eksterne endringer

Endringen vi ønsker å gjennomføre kan være intern eller ekstern, altså knyttet til oss som person og våre egenskaper, eller knyttet til våre omgivelser (inkludert våre eiendeler). Eksempler på slike interne og eksterne endringer er:

Interne endringerEksterne endringer
 • få bedre helse
 • bedre forhold til familien
 • bli et bedre menneske, far, mor, venn eller kjæreste
 • få bedre selvtillit
 • få bedre karakterer på skolen
 • tjene mer penger
 • kjøpe ny bil eller leilighet
 • få en kjæreste eller barn
 • stifte familie
 • få et kjæledyr
 • få flere gode venner

De interne endringene har vi i større grad kontroll over enn de eksterne som krever mer av oss enn de interne. Du kan ikke tvinge noen til å elske deg eller få følelser for deg. Du kan ikke kontrollere andres følelser, men du kan til en viss grad påvirke andres følelser.

Hvis vi ønsker en intern endring, ligger nøkkelen til selve endringen i vårt eget hode. Dersom det er en eksterne endringer vi ønsker, må vi kanskje starte med å forandre oss selv før vi kan få det som vi vil.

Endringshjulet – en personlig endringsmodell

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss