agenturer.no

planleggingsfasen

Når beslutningen om å starte et eget selskap er truffet starter den vanskeligste jobben. Dvs. planleggings- og kapitaliseringsfasen. Første steg er planleggingsfasen som alt for mange tar alt for lett på. Det holder ikke å bare ha en plan så halvveis tenkt ut inne i hodet ditt. Planen må også konkretiseres på et stykke papir. Noe mange ikke gjør med katastrofale følger i mange tilfeller.

Hvorfor planlegge oppstarten?

Å utvikle formelle skriftlige planer før man går til det skitt å etablere et selskap er viktig av mange grunner. Først og fremt tvinger dette deg til å tenke grundig og systematisk igjennom det du skal begi deg ut på. Ved å sette tingene ned på et stykke papir blir det enklere å se hva som mangler, er dårlig gjennomtenk eller er motstridene. Noe som gir deg muligheten til å korrigere dette før du starter prosessen.

Husk at det er billigere å gjøre feilene på papiret, hvor du kan gå tilbake og korrigere feilen, istedenfor i det virkelige liv hvor konsekvensene av dårlig planlegging og beslutninger kan bli katastrofale. Mange går derfor så langt som å si at halve hemmeligheten til suksess er å unngå å gjøre kjente feil. At ingen beslutninger blir bedre enn informasjonen de bygger på, er en annen faktor som taler for viktigheten av å planlegge oppstarten grundig før man starter på prosessen.

Til slutt, men ikke minst, trenger du en plan for å kunne vise potensielle investorer, leverandører, samarbeidspartnere og ansatte hva du ønsker å etablere og hvordan denne prosessen vil forløpe, koste og hvor lang tid dette vil ta. Kun da kan du gjøre deg opp noen forhåpninger om å få dem med på ditt lag.

Hva må du planlegge?

Ta her utgangspunkt i listen du lagde i reacher-fasen over dine kritiske suksessfaktor. Lag så detaljerte planer for hvert av disse punktene. Dette vil være dine viktigste planleggingsområder.

Selv om de kritiske suksessfaktorene er de viktigste suksessfaktorene må planleggingen ikke kun fokusere på dem, da disse suksessfaktorene kun er brikker i et større komplisert system vi kaller virksomheten. Et system som igjen må passe inn med virksomhetens omgivelser, også kalt markedssystemet, for at virksomheten skal bli en suksess.

Hvilke planer trenger du?

Du trenger planer som omfatter alle disse forholdene. Et utgangspunkt er å ta tak i planleggingsmodellen til Systemanalytisk Verdiledelse. En helhetlig ledelseteori som ser på hvordan virksomheten er bygd opp og virker ut i fra et holistisk systemanalytisk perspektiv, Det vil si fra et fugleperspektiv hvor «Helheten er mer enn summen av dens deler» og hvor «alt påvirker alt». 

Utgangspunktet i Systemanalytisk Verdiledelse er systemet som er fellesbetegnelsen for virksomheten slik den fremstår for omgivelsene. Et komplisert og dynamisk system som kan deles opp i 6 perspektiv som tilsammen forklarer hvordan virksomheten er bygd opp og virker. Disse 6 perspektivene er vist i illustrasjonen under:

systemanalytisk-verdiledelse modell

Disse 6 perspektivene påvirkes og styres så igjen av virksomhetens strategiske kjerne som angir den strategiske kursen som er valg. En strategisk kjerne som igjen styres av virksomhetens forretningsgrunnlag og omgivelsene virksomheten er en del av, også kalt rammebetingelsene eller markedssystemet. Hver av disse punktene kan så brytes ned i mindre del-punkter.

Fordelen med denne modellen er at den gir deg en tverrfaglig og helhetlig tilnærming til de elementene som utgjør og påvirker virksomhetens verdiskapningsprosess, markedsføring og tenking. Noe som igjen reduserer sjansene for å ha oversett noen viktige elementer og øker sjansene for suksess.

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg