Domene og webhotell fra OnNet.no

planleggingsfasen

Når beslutningen om å starte et eget selskap er truffet starter planleggingsfasen. Skal selskapet bli en suksess er det ikke nok å bare ha en idè, man må også ha et konkurransedyktig produkt eller tjeneste, finne et marked til det, bygge en organisasjon rundt produktet, samt finansiere det. Oppgavene er mange og for å unngå å miste oversikten over oppgavene, hvilke utfordringer de vil representere og hvordan disse utfordringene skal løses kreves det at vi planlegger hva vi skal kaste oss ut på før vi starter.

Dessverre tar alt for mange entreprenører alt for lett på dette. Det holder ikke å bare ha en plan som du halvveis tenker ut inne i hodet ditt. Planen må også konkretiseres på et stykke papir. Noe mange ikke gjør med katastrofale følger i mange tilfeller.

Hvorfor planlegge oppstarten?

Det er mange årsaker for hvorfor det er viktig å utvikle formelle skriftlige planer før vi etablerer selskapet. Først og fremt tvinger planlegging oss til å tenke grundig og systematisk igjennom det vi skal begi oss ut på. Ved å sette tingene ned på et stykke papir blir det enklere å se hva som mangler, er dårlig gjennomtenk eller er motstridene. Noe som gir oss muligheten til å korrigere dette før vi starter etableringen av selskapet og forretningsideen.

Dessuten er det billigere å gjøre feilene på et stykke papir eller på dataskjermen, hvor vi kan gå tilbake og korrigere feilen, istedenfor i det virkelige liv hvor konsekvensene av dårlig planlegging og beslutninger kan bli katastrofale. Mange går derfor så langt som å si at halve hemmeligheten til suksess er å unngå å gjøre kjente feil. At ingen beslutninger blir bedre enn informasjonen den bygger på, er en annen faktor som taler for viktigheten av å planlegge oppstarten grundig før man starter etableringen.

Til slutt, men ikke minst, trenger vi en plan for å kunne vise potensielle investorer, leverandører, samarbeidspartnere og ansatte hva vi ønsker å etablere og hvordan denne prosessen vil forløpe, koste og hvor lang tid dette vil ta. Kun da kan vi gjøre oss noen forhåpninger om å få dem med på vårt lag.

Hva må planlegges?

Planlegging av en ny virksomhet innebære mange ulike parallelle aktiviteter og prosesser. Hovedsakelig er det snakk om tre parallelle prosesser knyttet til tre områder:

  1. Planlegging og forberedelse av næringsaktiviteten
  2. Skaffe til veie nødvendig ressurser
  3. Samhandling med omgivelsene

Her finnes det ikke en riktig fremgangsmåte som passer alle, men alle de parallelle prosessene må håndteres på en god måte for å komme i mål med etableringen.

Forretningsideen må kobles til et marked

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.