Domene og webhotell fra OnNet.no

AT-ONE metoden er et forsøk på å strukturere tjenestedesignprosessen med en samling av metoder og teknikker (Stickdorn, 2010). AT-ONE metodens tjenestedesign vektlegger at vi starter med en innledende eksploreringsfase for å forstå kulturen og målene til organisasjonen, samt identifisere problemene sett fra både bedriftens og kundens perspektiv. Dette utgjør et grunnlag for videre idegenerering og evaluering i følge AT-ONE metoden (Stickdorn, 2010).

Tjenestedesignprosessen til AT-ONE kan i følge Stickdorn (2010) deles inn i fire faser:

 1. Exploration (søk og utforsk)
 2. Creation (design og produser)
 3. Reflection (reflekter)
 4. Implemetation (implementering)

Workshops med 1 av 5 innfallsvinkler

AT-ONE metoden benytter en rekke workshops med 1 av 5 innfallsvinkler:

 1. Actors
 2. Touchpoints
 3. Offering
 4. Needs
 5. Experience

Disse innfallsvinklene danner så basisen for å skape nye eller forbedrede tjenester (Clatworthy, 2010). Innfallsvinklene fokuserer på brukernes erfaringer og opplevelser. AT-ONE er en nyere tilnærming ved at elementer innenfor tjenestedesign settes sammen på en ny måte, men består ikke av radikale nye verktøy (Clatworthy, 2010). I praksis brukes AT-ONE metoden hos et begrenset antall bedrifter, for eksempel Norsk Tipping og Gjensidige (Tveit, 2010). AT-ONE er et CSI forskningsprosjekt, og metoden er utviklet spesielt med tanke på tverrfaglige team (Clatworthy, 2010; Clatworthy, 2011). 

AT-ONE utføres i fem steg for å få frem brukernes erfaringer (Clatworthy, 2010):

 1. Ut fra prosjektets mål bestemmes rekkefølgen på de fem workshops innfallsvinklene. 
 2. Analysere og planlegge workshops og aktiviteter.
 3. Gjennomføre workshops og velge ut de fem mest lovende ideene fra hver. En workshop bygger på vanlige kreativitetsteknikker og består av de tre faser: start, divergerende- og konvergerende tenkning (Clatworthy, 2010). I startfasen er det viktig å etablere en felles kunnskapsplattform for alle deltagerne. Videre bør en utforske og generere ideer og løsninger ved hjelp av divergerende tenking. Til slutt utvikles synteser, det prioriteres og det besluttes ved hjelp av konvergerende tenking.
 4. De fem mest lovende ideene fra hver workshop tas videre til en avsluttende workshop der det utvikles en eller flere helhetlige konsepter.
 5. Avslutningsvis visualiseres og kommuniseres konseptet til bedriftens ledelse.

Innfallsvinkel Actors

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.