Digitale kanaler og virkemidler

Det siste teknologiske paradigmeskiftet som har påvirket mediemarkedet er overgangen fra bruk av analoge til digitale signaler.

Electronic Word of Mouth (eWOM)

Positive og negative omtaler gjort av andre om en virksomhet eller produkt/tjeneste i et elektronisk medium som gjør det muli for andre å lese denne omtalen

Den fjerde statsmakt

Hva mener vi når vi omtaler media som "Den fjerde statsmakt"?

Grafiske mediekanaler

En gjennomgang av den historiske utviklingen til de grafiske mediene i Norge.