Domene og webhotell fra OnNet.no

Det finnes en mengde fysiske, kjemiske og biologiske forhold på arbeidsplassene som kan skape sykefravær. Det er derfor viktig å avdekke risikoen for at slikt sykefravær skal oppstå og gjennomføre nødvendige forebyggende tiltak for å redusere sjansen for at slikt sykefravær skal oppstå.

Muskel- og skjelettlidelser er den vanligste årsaken til sykefravær og trygdeytelser i Norge (Helsedirektoratet, 2013). Sykdom i muskel- og skjelettsystemet utgjør mellom 40 og 50 % av totale sykefraværstilfeller for både kvinner og menn, og er sykefravær som hovedsakelig kommer fra feilaktig fysisk eksponering på arbeidsplassen.

Fysiske eksponeringer i arbeidet

Når vi snakker om fysisk eksponering på arbeidsplassen som kan skape sykefravær så tenker vi først og fremst på følgende eksponeringstyper:

Generell fysiske belastning 

Generell fysisk belastning brukes her som et samlebegrep for alle former for fysisk arbeid som gjøres manuelt. Omfatter dermed en mengde ulike former for eksponeringer. Deriblant alle former for mekanisk arbeid som krever kraft, bevegelser og viberasjoner, og materialhåndtering som omfatter løft eller forflytting av ting eller mennesker, eventuelt med vridning av ryggen, og kraftfulle bevegelser som dra, skyve og lignende.

Litteraturstudier av forsking på området viser at fysiske belastninger generelt gir en signifikant økt risiko for sykefravær. Av den grunn er det viktige å kartlegge hva slags fysiske belastninger de ansatte blir utsatt for og hva virksomheten kan gjøre for å redusere disse belastningene for å få ned sykefraværet og øke trivselen.

Tungt fysisk arbeid

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.