Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 26 av 34 artikler om Styre

Å rekruttere et styremedlem bør følge omtrent den samme rekrutteringsprosessen som gjelder for rekruttering av topp-ledere. Vi viser her til artikkelserien om “Rekruttering” for nærmere informasjon om denne prosessen.

Forskjellen mellom rekruttering av ledere og styremedlemmer ligger ført og fremt at vi ikke utlyser vervet i media, slik vi gjør med utlysning av lederstillinger. 

Hvem har ansvaret for rekrutteringen av styremedlemmene?

Hvis det er styrets ansvar å foreslå det nye styret, er det normalt styrelederen som leder rekrutteringsprosessen. Det er imidlertid ingenting i veien for at styret velger et annet styremedlem enn styrelederen til å lede rekrutteringsprosessen. Er det eieren som har ansvaret, ligger ansvaret hos eieren selv. 

Kompetansekrav

Før rekrutteringen starter gjelder det å skaffe seg en oversikt over:

 • hvilken styrekompetanse trenge styret?
 • hvilken styrekompetanse har styret allerede?
 • hvilken styrekompetanse mangler styret?

Når vi har denne oversikten starter neste fase av rekrutteringsprosessen som går ut på å skanne markedet for potensielle kandidater som har den styrekompetansen styret mangler.

Kilder til nye styremedlemmer

Den beste kilden til nye styremedlemmer er å bruke ditt eget nettverk og nettverket til andre du stoler på, f.eks. nettverket av dagens styre. Dette fordi dette resulterer i at vi får kandidater som folk vi stoler på har gått gode for.

Andre kilder kan være f.eks. www.styreinfo.no.

Før kandidaten kontaktes

Når du sitter med en liste over potensielle styremedlemmer er neste steg å sjekke deres kvalifikasjoner (styrekompetanse) fra eksterne kilder. Her er det lurt å starte med å Google kandidaten for å finne ut hva som finnes av informasjon om kandidaten på Internett.

Siden de fleste kandidatene normalt kommer fra profesjonelle og sosial nettverk er det lurt å fortsette sjekken av kandidatens referanser og styrekompetanse ved å kontakte dem som har anbefalt kandidaten. 

Er kandidaten fortsatt en aktuell kandidat etter denne referanse sjekken er neste steg å kontakte kandidaten for å høre med dem om de kunne være interessert i en styreplass.

Kontakt kandidaten

Før du ringer kontakten bør du ha laget en god salgspresentasjon, da dette kan sammenlignes med å skulle selge et produkt eller en tjeneste til en kunde. Vi viser her til artikkelserien om salgsprosessen for nærmere informasjon om hvordan “innsalget” av styreplassen bør gjøres.

Husk bare at innsalget av selskapet bare er første halvdel av presentasjonen av den potensielle styreplassen. Det er en grunn for hvorfor du ønsker å ha med dette styremedlemmet i styret. Kanskje sitter de på en enormt profesjonelt nettverk som styret og bedriften kan ha bruk for. I såfall gjelder det å avklare om styremedlemmet er villig til å bruke dette nettverket aktivt hvis de får en plass i styret. Er de av en eller annen grunn ikke villig til dette bør man heller velge et annet styremedlem som er villig til å gi styret tilgang til de ressursene og kompetansen som gjør dem til en aktuell kandidat for styret.

Du leser nå artikkelserien: Styre

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Styrehonorar (styrets avlønning)Aksept av styreverv >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Styret i bedriften
 • Generalforsamling
 • Bedriftsforsamling
 • Styrets oppgaver og ansvar
 • Styrets strategioppgaver
 • Styrets organiseringsoppgaver
 • Styrets kontrolloppgaver
 • Styrets rapportering
 • Egenevaluering av styrets arbeid
 • Styrets samspill med eiere og ledelse
 • Styreroller og styrets organisering
 • Styreleder (tidl. styreformann)
 • Valg av styre og styremedlemmer
 • Styrets størrelse
 • Ansatterepresentant i styret
 • Styrets styringsprinsipper og funksjon
 • Styreteorier : Tanteteori (tantestyre)
 • Styreteorier : Barbarteorier
 • Styreteorier : Klanstyrer
 • Styreteorier : Strategiteori
 • Bedriftens livssyklus
 • Styrets homogenitet / heterogenitet
 • Styrekompetanse
 • Styrets sammensetning
 • Styrehonorar (styrets avlønning)
 • Rekruttering av styremedlemmer
 • Aksept av styreverv
 • Styremøte (innkallelse, agenda og gjennomføring)
 • Styreinstruks
 • Styreprotokoll
 • Inhabilitet og misbruk av posisjon i selskapet
 • Styrets taushetsplikt
 • Styrets opplysningsplikt
 • Styrets erstatningsansvar
 • Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.