agenturer.no

strategiiske-perspektivTRC-modellen er en hybrid ledelseteori på linje med Bolman & Deal`s fire fortolkningsrammer og har i bunn og grunn det samme budskapet.

Mens Bolman & Deal`s modell går ut på å lære seg 4 ulike fortolkningsrammer som hver inneholder en bit av sannheten til hva som er den beste løsningen, integrere dem til en helhetlig løsning, hvor den dyktige lederen velger fortolkningsramme etter situasjon, sammenfatter TRC-modellen til Yukls (1998) disse 4 fortolkningsrammene til 3 grunnkategorier. Det er i praksis den eneste forskjellen.

De 3 grunnkategoriene til Jukls (1998) er:

  • Oppgaveorientert atferd: Klargjøre roller, planlegge og organisere større oppgaver, og overvåke hvordan oppgavene blir løst.
  • Relasjonsorientert atferd: Støtte, utvikle, ta hånd om og konsultere med medarbeiderne og ta hånd om eventuelle konflikter blant medarbeiderne.
  • Endringsorientert atferd: Skanne og tolke eksterne hendelser, formulere en god visjon, foreslå innovative strategier, lage overbevisende appeller om nødvendigheten for endring, oppmuntre til og fasilitere eksperimenter og utvikle en koalisjon for å støtte og implementere endring.

Yukl (1998) understreker at de tre komponentene i TRC-modellen er relevant for de fleste ledere. En god leder er den som klarer å velge et naturlig utvalg av atferder som samsvarer med situasjonen ut av disse tre abstrakte kategoriene.

I et stabilt miljø, hvor det ikke ser ut til å være noe behov for endring, er oppgaveorientert atferd mer nødvendig enn endringsorientert atferd. Like fullt er det viktig at lederen gjennomfører noe endringsorientert atferd, som å holde seg oppdatert over eksterne endringer og være i forkant av fremtidige hendelser. Denne atferden hjelper lederen til å forberede organisasjonen for fremtidige endringer.

I tider med endring er endringsorientert atferd nødvendig for å tilpasse seg til de eksterne kravene, og å sette inn tiltak mot store trusler og muligheter. Likevel er det behov for noe oppgaveorientert ledelse, som å planlegge hvordan man skal implementere ny strategi, klargjøre nye roller og overvåke fremgangsmåten i endringen.

Relasjonsorientert atferd er ifølge Yukl (1998) mer gjennomførbart i et stabilt miljø enn i et miljø i endring. Det er viktig at lederen klarer å tilpasse sin relasjonsorienterte atferd til situasjonen og se til at tiden lederen har til rådighet benyttes på det atferdsmønstret som er mest gunstig ut ifra konteksten (Yukl, 1998).

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn
Annonse

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier