Domene og webhotell fra OnNet.no

Lese tid (240 ord/min): 2 minutter

strategiiske-perspektivTRC-modellen er en hybrid ledelseteori på linje med Bolman & Deal`s fire fortolkningsrammer og har i bunn og grunn det samme budskapet.

Mens Bolman & Deal`s modell går ut på å lære seg 4 ulike fortolkningsrammer som hver inneholder en bit av sannheten til hva som er den beste løsningen, integrere dem til en helhetlig løsning, hvor den dyktige lederen velger fortolkningsramme etter situasjon, sammenfatter TRC-modellen til Yukls (1998) disse 4 fortolkningsrammene til 3 grunnkategorier. Det er i praksis den eneste forskjellen.

De 3 grunnkategoriene til Jukls (1998) er:

  • Oppgaveorientert atferd: Klargjøre roller, planlegge og organisere større oppgaver, og overvåke hvordan oppgavene blir løst.
  • Relasjonsorientert atferd: Støtte, utvikle, ta hånd om og konsultere med medarbeiderne og ta hånd om eventuelle konflikter blant medarbeiderne.
  • Endringsorientert atferd: Skanne og tolke eksterne hendelser, formulere en god visjon, foreslå innovative strategier, lage overbevisende appeller om nødvendigheten for endring, oppmuntre til og fasilitere eksperimenter og utvikle en koalisjon for å støtte og implementere endring.

Yukl (1998) understreker at de tre komponentene i TRC-modellen er relevant for de fleste ledere. En god leder er den som klarer å velge et naturlig utvalg av atferder som samsvarer med situasjonen ut av disse tre abstrakte kategoriene.

I et stabilt miljø, hvor det ikke ser ut til å være noe behov for endring, er oppgaveorientert atferd mer nødvendig enn endringsorientert atferd. Like fullt er det viktig at lederen gjennomfører noe endringsorientert atferd, som å holde seg oppdatert over eksterne endringer og være i forkant av fremtidige hendelser. Denne atferden hjelper lederen til å forberede organisasjonen for fremtidige endringer.

I tider med endring er endringsorientert atferd nødvendig for å tilpasse seg til de eksterne kravene, og å sette inn tiltak mot store trusler og muligheter. Likevel er det behov for noe oppgaveorientert ledelse, som å planlegge hvordan man skal implementere ny strategi, klargjøre nye roller og overvåke fremgangsmåten i endringen.

Relasjonsorientert atferd er ifølge Yukl (1998) mer gjennomførbart i et stabilt miljø enn i et miljø i endring. Det er viktig at lederen klarer å tilpasse sin relasjonsorienterte atferd til situasjonen og se til at tiden lederen har til rådighet benyttes på det atferdsmønstret som er mest gunstig ut ifra konteksten (Yukl, 1998).

Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.