Domene og webhotell fra OnNet.no

I 2009 fikk vi finanskrisen, i 2014 gikk bunnen ut av oljemarkedet med en halvering av oljeprisen i løpet av 6 måneder, før vi fikk Covid i 2019 og økte renter og inflasjon etter dette.

Forhandlingsresultat
Photo by geralt

Fra tid til annen kommer det nedgangstider i økonomien som gjør salgsjobben vanskeligere. Slik har det alltid vært og slik kommer det alltid til å være. I denne artikkelen vil jeg se litt nærmer på hva en salgsleder og den enkelte selger kan gjøre for å lykkes med salg i tøffe tider.

La oss først se litt nærmere på hva den enkelte selger må fokusere på i dårlige tider for å lykkes, før vi ser litt nærmere på hva salgslederen bør fokusere på.

Hva må en selger fokusere på i tøffe tider?

Mens mange selgere lykkes i gode tider uten nødvendigvis å ”fortjene” det, er det kun de dyktigste selgerne som virkelig lykkes i tøffe tider. De dårlige tidene skiller med andre ord de middelmådige fra de dyktige, produktive og lønnsomme selgerne.

Noen viktige nøkkelaspektre for å lykkes med salg under vanskelige markedsførhold er:

Oppfølging, oppfølging oppfølging

I eiendomsbransjen er nøkkelen til suksess: location, location, location. Innen salg er suksesskriteriet: oppfølging, oppfølging, oppfølging. Kunder har dårlig tid og de har skuffen full av bekymringer. Du må derfor sørge for å følge opp kunden tett hele veien før, i forbindelse med og etter salget for å lykkes. 

Fokus på kundens gevinster og avkastning

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss