Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

    Denne artikkelen er del 1 av 35 artikler om Arbeidsbetingelser og markedssystemet

For en leder, markedsfører og analytiker er det viktig å vite hvilke forutsetningene man arbeider under.

 • Hva omgir bedriften?
 • Hva påvirker den?
 • Hvor ligger “flaskehalsene“?
 • Hvilke muligheter finnes?

Disse faktorene kaller vi med en felles betegnelse for virksomhetens arbeidsbetingelser, og er en angivelse av hvilke forhold i markedssystemet en virksomhet må ta hensyn til.

Hvilke arbeidsbetingelser har en virksomhet?

Det store mangfold av forhold som kan tenkes å påvirke en virksomhet kan grovsorteres i

For en grundigere beskrivelse av virksomhetens interne- og eksterne arbeidsbetingelser viser vi til artikkelserien om markedssystemet. En teori som ser på organisasjonens interne og eksterne arbeidsbetingelser som et større system som kan deles opp i tre mindre delsystemer som til sammen utgjør markedssystemet alle organisasjoner er en del av og som konstant påvirker organisasjonens utvikling og vekstmuligheter.


Hvorfor er det viktig å kartlegge arbeidsbetingelsene?

Ingen beslutninger blir bedre enn informasjonen den bygger på. En kontinuerlig overvåkning av virksomhetens arbeidsbetingelser er derfor nødvendig for å unngå at organisasjonen skal komme i dissonans med markedet.

Hvordan kartlegge arbeidsbetingelsene?

Å kartlegge bedriftens arbeidsbetingelser vil i praksis si at man gjennomfører systematiske situasjonsanalyse, også kalt forutsetninganalyse, av forholdene i markedssystemet, med det mål å avdekke:

 • sterke og svake sider internt (i organisasjonen)
 • muligheter og trusler eksternt (i markedet)

Når man skal kartlegge bedriftens arbeidsbetingelser, lønner det seg alltid å starte med de interne forutsetningene i bedriften, da det nærmest er bortkastet tid og arbeid å kartlegge de eksterne arbeidsbetingelsene hvis det viser seg å være interne problemer som stopper prosjektet e.l.

SOFT-analyse

arbeidsbetingelser

For å unngå at du glemmer viktige forhold, lønner det seg å ha en sjekkliste å gå etter når du skal kartlegge bedriftens interne og eksterne arbeidsbetingelser. Analysen bør til slutt samles i en SOFT-analyse, også kalt SWOT-analyse.

Du leser nå artikkelserien: Arbeidsbetingelser og markedssystemet

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  Interne arbeidsbetingelser >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Hva er en arbeidsbetingelse? (Bedriftens arbeidsbetingelser)
 • Interne arbeidsbetingelser
 • Eksterne arbeidsbetingelser
 • Markedssystem
 • Mikrosystemet
 • Markedskartlegging
 • Markedssynergier
 • Kundeanalyse
 • Produktanalyse
 • Konkurrenter
 • Bedriftens markedsføring
 • Organisasjonsanalyse
 • Informasjonsanalyse
 • Økonomi og regnskapsanalyser
 • Verdiskapningsprosessen
 • Leverandører
 • Distributører og andre mellomledd
 • Offentlighetssystemet
 • Statsforvaltningen
 • Fylkeskommunen
 • Kommuneforvaltning
 • Rettslige håndhevningorganer
 • Frivillige interesseorganisasjoner
 • Finanskilder
 • Interne interessegrupper
 • Massemedia
 • Makrosystemet
 • Naturressurser
 • Teknologiske faktorer
 • Kulturelle faktorer
 • Demografi & demografisk segmentering
 • Økonomiske forhold
 • Politiske faktorer
 • Interessent , interessentanalyse og Interessentkart
 • SOFT-analyse (også kalt SWOP- og SWOT-analyse)
 • Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.