Kategori: Filosofi & vitenskap

Fagartikler om filosofi og vitenskap generelt

paradiigme

Paradigme og paradigmebetraktninger

Denne artikkelen er del 10 av 22 artikler i om Filosofi & vitenskap

Denne artikkelen er del 10 av 33 artikler i om Kunnskap

Denne artikkelen er del 8 av 13 artikler i om Samfunnsutvikling

Denne artikkelen er del 2 av 7 artikler i om Forskningsperspektiv

Paradigme er vår holdning til eksisterende kunnskap, og er bygd inn i alt vi gjør. Vi kan si at et paradigme er den dominerende arbeids- og tenkemåten innen en vitenskap i en bestemt periode.

Les mer
vitenskap

Forskning

Denne artikkelen er del 13 av 20 artikler i om Innovasjon

Denne artikkelen er del 1 av 11 artikler i om Forskning

Denne artikkelen er del 20 av 22 artikler i om Filosofi & vitenskap

Denne artikkelen er del 1 av 16 artikler i om Forskningsprosessen

Denne artikkelen er del 17 av 33 artikler i om Kunnskap

Forskning er å identifisere enheter, definere variabler, lete etter sammenhenger, og forsøke å forstå om en variabel er årsaken til en annen

Les mer
Forskningsperspektiver (Positivisme / hermeneutikk)

Forskningsperspektiver (Positivisme / hermeneutikk)

Denne artikkelen er del 21 av 22 artikler i om Filosofi & vitenskap

Denne artikkelen er del 6 av 16 artikler i om Forskningsprosessen

Denne artikkelen er del 5 av 33 artikler i om Kunnskap

Denne artikkelen er del 7 av 20 artikler i om Metode

Denne artikkelen er del 1 av 7 artikler i om Forskningsperspektiv

Dagens forskning paradigmer og forsknings praksis har sitt utgangspunkt i ett av følgende tre grunnleggende forskjellige forsknings perspektiv (måter å se virkeligheten på).

Les mer
matvaner

Sosialkonstruktivisme ( Sosiokulturell læringsteori )

Denne artikkelen er del 6 av 16 artikler i om Feilkilder

Denne artikkelen er del 13 av 46 artikler i om Læring

Denne artikkelen er del 8 av 22 artikler i om Filosofi & vitenskap

Denne artikkelen er del 7 av 33 artikler i om Kunnskap

Et sosiokulturelt læringssyn som bygger på en antakelse om at læring skjer gjennom sosial læring, og bygger på russeren Lev S. Vygotskys teorier og forsøk

Les mer