Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er ELM-modellen?

Elaboration Likelihood Model, normalt forkortet til ELM-modellen, er en dual prosessorientert teori innen sosialpsykologi som forklarer hvordan vi kan påvirke mennesker til å endre holdninger gjennom et overtalende budskap. Teorien ble utviklet av Richard E. Petty og John Cacioppo i 1986.

Selv om modellen gjelder alle kommunikasjonsforsøk er modellen mest brukt når vi ønsker å forklare hvordan holdninger skapes og endres. ELM er en klassiker innenfor kommunikasjonsteori og har vært brukt i mange studier.

ELM ble formulert som en teori for å beskrive hvordan kildetype, budskapsutforming, egenskaper ved mottaker og kontekst har betydning for holdningsdannelsen. ELM modellen sitt budskap er at alle budskap må gå igjennom et slags filter før budskapet vil bli behandlet. Ut ifra mottakerens motivasjon og evne til å behandle budskapet, utløser dette en grad av refleksjon.

2 ruter

ELM-modellen foreslår to hovedveier for overtalelse, holdningdannelse og holdningendring:

  1. Sentral rute til overtalelse benyttes når mottaker har høy motivasjon, interesse og evne til å reflektere over budskapet.
  2. Perifer rute til overtalelse benyttes når mottaker har lav motivasjon, interesse og evne til å reflektere over budskapet.

elm-ruter

Motivasjonen avgjør ruten

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss