Opphavsrett


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

    Denne artikkelen er del 5 av 12 artikler om Immaterielle rettigheter

opphavsrettÅndsverksloven gir opphavsrett til åndsverk. Opphavsretten er en enerett som gis til den som har skapt et åndsverk.

Åndsverk er betegnelsen for litterære, vitenskapelige eller kunstneriske verk av enhver art, uansett uttrykksmåte og uttrykksform. Det kan være et musikkstykke, en bok, et maleri, brukskunst, en film m.m.

Opphavsretten er gratis og trenger ikke å registreres, men oppstår ved utgivelsen av åndsverket. For mer informasjon om disse rettighetene kan du kontakte Kultur- og Kirkedepartementet.

Opphavsretten oppstår hos den som skaper verket. Det er altså den eller de personer som yter den skapende innsats som er originale opphavsmenn. Opphavsretten verner om verkets utforming, og ikke ideer, kunnskap eller metoder. Det som vernes er hvordan ideene, kunnskapen og metodene kommer til uttrykk gjennom opphavsmannens skapende innsats. Opphavsretten varer i 70 år fra utløpet av opphavsmannens dødsår.

Lovene for opphavsrett gjelder også for Internett. Derfor er det ulovlig med enhver publisering av tekster, filmer, bilder, lyder m.m., med mindre du har fått tillatelse av opphavsmannen.

Kilde: Oslo Teknopol.

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!
Rapporter en feil, mangel eller savn

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Immaterielle rettigheter

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << VaremerkebeskyttelseArbeidstageroppfinnelser >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Immaterielle rettigheter
 • Patent
 • Design- og mønsterbeskyttelse
 • Varemerkebeskyttelse
 • Opphavsrett
 • Arbeidstageroppfinnelser
 • Domenenavn – virksomhetens identitet på Internett
 • Kartlegging av kjent teknikk
 • Patentkrenkelser
 • Bruk, salg og lisensiering av IP-rettigheter
 • Verdsettelse av patenter og patentporteføljer
 • Oppfølgingssøknader av patenter
 • Denne artikkelen er skrevet av Kjetil Sander. En entrepenør og forretningsutvikler med over 20 års entrepenørerfaring. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder for OnNet AS, og er på hobbybasis ansvarlig redaktør for eStudie.no