Opphavsrett


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

    Denne artikkelen er del 5 av 12 artikler om Immaterielle rettigheter
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


opphavsrettÅndsverksloven gir opphavsrett til åndsverk. Opphavsretten er en enerett som gis til den som har skapt et åndsverk.

Åndsverk er betegnelsen for litterære, vitenskapelige eller kunstneriske verk av enhver art, uansett uttrykksmåte og uttrykksform. Det kan være et musikkstykke, en bok, et maleri, brukskunst, en film m.m.

Opphavsretten er gratis og trenger ikke å registreres, men oppstår ved utgivelsen av åndsverket. For mer informasjon om disse rettighetene kan du kontakte Kultur- og Kirkedepartementet.

Opphavsretten oppstår hos den som skaper verket. Det er altså den eller de personer som yter den skapende innsats som er originale opphavsmenn. Opphavsretten verner om verkets utforming, og ikke ideer, kunnskap eller metoder. Det som vernes er hvordan ideene, kunnskapen og metodene kommer til uttrykk gjennom opphavsmannens skapende innsats. Opphavsretten varer i 70 år fra utløpet av opphavsmannens dødsår.

Lovene for opphavsrett gjelder også for Internett. Derfor er det ulovlig med enhver publisering av tekster, filmer, bilder, lyder m.m., med mindre du har fått tillatelse av opphavsmannen.

Kilde: Oslo Teknopol.

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Immaterielle rettigheter

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << VaremerkebeskyttelseArbeidstageroppfinnelser >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Immaterielle rettigheter
 • Patent
 • Design- og mønsterbeskyttelse
 • Varemerkebeskyttelse
 • Opphavsrett
 • Arbeidstageroppfinnelser
 • Domenenavn – virksomhetens identitet på Internett
 • Kartlegging av kjent teknikk
 • Patentkrenkelser
 • Bruk, salg og lisensiering av IP-rettigheter
 • Verdsettelse av patenter og patentporteføljer
 • Oppfølgingssøknader av patenter