Opphavsrett

Opphavsrett

opphavsrettÅndsverksloven gir opphavsrett til åndsverk. Opphavsretten er en enerett som gis til den som har skapt et åndsverk.

Åndsverk er betegnelsen for litterære, vitenskapelige eller kunstneriske verk av enhver art, uansett uttrykksmåte og uttrykksform. Det kan være et musikkstykke, en bok, et maleri, brukskunst, en film m.m.

Opphavsretten er gratis og trenger ikke å registreres, men oppstår ved utgivelsen av åndsverket. For mer informasjon om disse rettighetene kan du kontakte Kultur- og Kirkedepartementet.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander

Kjetil Sander

Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.