Domene og webhotell fra OnNet.no

sanserÅpne spørsmål er spørsmål som gir et fortellende svar, hvilket innebærer at spørsmålet ikke kan besvares med et “ja”, “nei” eller enkeltord.

Spørsmålet må besvares med hele setninger, noe som tvinger oss til å tenke før svaret avgis. Spørsmålformen engasjerer oss, samtidig som vi får følelsen av at det er vi som styrer samtalen.

Åpne spørsmål innledes gjerne med spørreordene:

”hva”, ”hvor”, ”hvordan” eller ”hvorfor”. 

Noen eksempler på åpne spørsmål er:

  • Hva mener de om…….?
  • Hva skjedde da….?
  • Hvor er du oppvokst?
  • Hvilke ønskemål har de….?
  • Hvordan ser de på…..?
  • Når skal dere bytte ut utstyret…?
  • Hvorfor valgte dere akkurat denne leverandøren ?

Åpne spørsmål skapes også ved å bruke ord som:

  • Å beskrive, fortelle, forklare, analysere, vurdere, utdype, eller flertalls ord som; oppgave(r), rutine(r), ønske(r), problem(er), flaskehals(er)…

Her følger et eksempel:

  • Kan du forklare hvem som har ansvaret for disse rutinene ?

Unngå “hvorfor” spørsmål!

Du bør unngå å bruke spørreordet ”hvorfor”, for eksempel ”Hvorfor har du ikke spist?”. Dette fordi mange oppfatter dette ordet som en anklage, og ingen liker å bli anklaget for noe. I stedet bør du omformulere spørsmålet. For eksempel slik: ”Jeg ser at du ikke har spist. Hva er det som gjør at du ikke har spist i dag?

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.