Domene og webhotell fra OnNet.no

Ekvivalenskalkulasjon er en «avansert» variant av divisjonsalkulasjon. Ekvivalensmetoden benyttes i tilfeller hvor bedriften framstiller flere produkter basert på de samme innsatsfaktorene og den samme produksjonsprosessen.

Her regner vi om antall enheter (eller mengde) for de ulike produktene til ekvivalente enheter ut fra forbruket av en innsatsfaktor. Deretter fordeler vi kostnadene ved å dividere dem på antall ekvivalente enheter.

Ved å innføre ekvivalenstall, omregnes mengdene av ulike produkter til en felles benevning, slik at de ulike produksjonmengdene uttrykkes i sammenlignbare tall, ekvivalensenheter.

På den måten kan vi komme fram til et totaltall for den samlede produksjonen – ekvivalensmengden. Totale kostnader satt i forhold til ekvivalensmengden gir en gjennomsnittkostnad pr. ekvivalensenhet. Basert på denne gjennomsnittskostnaden og ekvivalenstallene kan vi beregne kostnaden for hvert enkelt produkt. Med så å legge til en passende fortjenestemargin får man så prisen på produktet.

Ekvivalenskalkulasjon forutsetter en ensartet kostnadstruktur, slik at ett og samme sett av ekvivalenstall kan gjøres gjeldende for det totale kostnadforbruket (Naug/sti-93).

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.