Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er en virtuell leder?

En virtuelle leder er en leder som leder et virtuelt team  eller en virtuell organisasjon.

Mange synes at det kan være vanskelig å lede team de “ikke kan se” (møte ansikt til ansikt) og som kan befinne seg i andre tidssoner, og i tillegg ha et annet språk og kultur. At all samhandling og kommunikasjon i tillegg er avhengig av digital teknologi gjør ikke lederrollen enklere. Virtuell ledelse krever utvilsomt en nye ledelsesformer og væremåter som ikke erstatter, men supplerer de ledelseskompetanser vi benytter i tradisjonell ledelse.

Krever en annen form for ledelse

I motsetning til samlokaliserte team som ofte fungerer godt med en leder som tilrettelegger, igangsetter og gir råd, trenger virtuelle team ledere som gir en klart definert retning og fjerner all tvetydighet fra prosessene.

Virtuelle team har behov for sterkere hierarkisk styring enn klassiske team. Mens et team som jobber i samme rom kan klare seg med løse jobb-beskrivelser, krever et virtuelt team flere formaliteter, klar rollefordeling, mer kontroll og byråkrati.

En annen form for kommunikasjon, ledelse og styring

I virtuelle team foregår mesteparten av kommunikasjonen via telefon, e-post, chat-kanaler og videokonferanse. Dette krever en helt annen form for kommunikasjon, ledelse, styring og kontroll enn de aktivitetene vi bruker for å lede tradisjonelle organisasjoner og team. Vi viser her til vår artikkel om kommunikasjon i virtuelle team.

Vanskelige lederoppgaver

Studier viser at virtuell ledelse gjør det vanskeligere:

  • å oppnå tillit
  • å oppnå engasjement om oppgaven
  • å være kreativ og åpen
  • å oppnå fokuserte møter på grunn av multitasking
  • å kommunisere fordi man går glipp av kroppsspråket
  • å håndtere konflikt fordi folk har en tendens til å skjule uenigheter
  • å håndtere kulturforskjeller fordi det lett oppstår stereotypier og misforståelser

Mye av dette er emosjonell/relasjonell distanse, og handler om at møtedeltakerne sitter foran en skjerm og er i en annen sosial setting enn når en sitter sammen i fysisk møter.

Lederstil

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.