Lightspeed webhotell

Dagens personvernombudsordning er frivillig, men de nye reglene som følger med tilpasningen til EU`s GDPR regler gjør at mange virksomheter får en plikt til å opprette personvernombud. De som ikke må opprette ombud, kan selvsagt også velge å følge ordningen på frivillig basis.

Hvem  ha personvernombud?

Følgende virksomheter må utnevne personvernombud (Datatilsynet):

  1. offentlige virksomheter (unntatt domstolene)
  2. virksomheter hvis kjerneaktivitet består i å regelmessig og systematisk overvåke personer i stort omfang
  3. virksomheter som behandler sensitive personopplysninger i stort omfang

Reglene om hvem som må ha personvernombud følger av forordningens artikkel 37.


Krav til personvernombudet

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg