Domene og webhotell fra OnNet.no

Databasedesign, også kalt datamodellering, er prosessen med å strukturere dataene man ønsker å samle inn, kode, organisere, lagre, analysere, gjenfinne og presentere i en detaljert datamodell som kan danne grunnlaget for å utvikle en database.

Databasedesign er med andre ord den prosessen som fører til:

  • en konkret logisk struktur for en database i form av et begreps/databaseskjema
  • et resultat i form av en logisk struktur/skjema
  • et fysisk sluttresultat i form av en database

Modell for database design

 Arbeidsprosessen fra man blir klar over å ha et problem som kan løses ved å utvikle en database til man har en ferdig fungere database kan sammenfattes til følgende modell som består av seks faser:

databasedesign

Under finner du en forenklet praktisk arbeidsmodell du kan bruke for å strukturere arbeidet med å utvikle et databasedesign:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.