Domene og webhotell fra OnNet.no

Tjenesteutsetting
Photo by Caroline Veronez

Hva er en allianse?

En allianse er en:

“Strategisk avtale mellom to eller flere virksomheter, hvor avtalen skal være til gjensidig nytte for alle avtalepartnere”.

En allianse kan defineres som:

En sammenkobling av krefter og ressurser (f.eks. selskaper) for en gitt eller udefinert periode, for å oppnå felles mål.

Allianser kan bestå av to eller flere uavhengige selskaper som f.eks. er leverandører, kunder, eller konkurrenter. En forretningsallianse kan være motivert av kostnadsreduksjoner, stordriftsfordeler og/eller økt kundeservice. Samarbeidet kan videre:

  • bestå i deling av kompetanse, kostnader, og større tilgang til hverandres markeder.
  • være uformelt knyttet sammen via en enkel avtale eller kontrakt, eller mer formelt via eierandeler i hverandres selskaper og felles ledelseskontroll for felles aktiviteter.

Bakgrunnen for allianser

Fordelene ved å inngå i allianser forklarer Thompson, Stickland og Gamble (2010, s.166)  slik:

“Strategiske allianser er samarbeidsordninger der to eller flere selskaper går sammen om å oppnå gjensidig fordelaktige strategiske utfall. Konkurransefordelen av allianser er i slike bedrifter å pakke kompetanse og ressurser som er mer verdifullt i en felles innsats enn å holde de atskilt”

Bruken av allianser ser ut til å bli en stadig viktigere del av stadig flere selskapers forretningsstrategi. Økt globalisering har ført til mer komplekse markeder og stadig flere selskaper går derfor inn i allianser for å enklere nå frem til sine markeder. Den raske teknologiske utviklingen har dessuten skapt muligheter for enklere samarbeid og kunnskapsdeling på tvers av landegrenser og organisasjoner. Dette har medført at organisasjon trenger en mer fleksibel struktur og forretningsmodell, da det idag stilles stadig høyere krav til endringstakt. Markedssituasjonen og konkurransepresset bidrar til å drive frem alliansene, og den nye teknologien muliggjør dem. Aktørene vil etter hvert bli større og antall konkurrenter færre, tror mange.

Et alternativ til vekst gjennom fusjon og oppkjøp

Å gå inn i en allianse er et godt alternativ til vekst gjennom fusjoner og oppkjøp av konkurrerende eller komplimenterene selskaper. Siden risikoen ved å gå inn i en allianse er vesentlig mindre enn ved å velge å kjøpe opp eller fusjonere med noen, samtidig som virksomheten kan dra nytte av mange av de samme fordelene, gjør at mange velger en alliansemodell istedenfor å fusjonere med eller kjøpe opp en eller flere konkurrenter. 

Allianser har statistisk sett kort levetid

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.