Domene og webhotell fra OnNet.no

Fredrick Herzberg ( 1959) var blant de første forsøkte å finne svar på hvilke faktorer som førte til trivsel og hvilke faktorer som førte til mistrivsel. Hans motivasjonsteori kalles idag Herzberg`s to-faktorteori. 

For Herzberg er motivasjon og trivsel det samme. Hans to-faktorteori bygger på en intervjuundersøkelse han gjennomførte i 1959 blant 200 ingeniører og regnskapsfolk. Funnene som ble gjort viste at de faktorene skapte trivsel ikke var de samme som skapte mistrivsel.

To-faktorteori

Herzberg fant ut at de årsakene som skapte trivsel hadde en tett tilknytning til arbeidet og arbeidsutførelsen. Hertzberg kalte disse faktorene for motivasjonsfaktorer.

De øvrige faktorene, det vil si de som motvirket mistrivsel, kalte han for hygienefaktorer. Mistrivsel er med andre ord ikke er det motsatte av trivsel.

I følge Herzberg dreier dette seg om to uavhengige dimensjoner.

I virkeligheten antyder Herzberg et behovshierarki bestående av to nivåer.

  1. Hygienenivået omfatter de fysiologiske behovene, trygghetsbehovet og samhørighetsbehovene i Maslows hierarki.
  2. Motiveringsfaktorene omfatter behovene for selvaktelse og selvrealisering. Herzbergs hygienefaktorer har alle med arbeidsmiljøet å gjøre, mens motiveringsfaktorene har å gjøre med arbeidet i seg selv.

Hvilke faktorer som anses som hygiene- og motivasjonsfaktorer kan så sammenfattes i følgende modell.

herzberg

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.