Domene og webhotell fra OnNet.no

Uavhengig av om virksomheten:

  1. velger å prøve å tilføre verdistilbudet meta-verdier eller ikke gjennom å skape et godt omdømme og vektlegge en merkevare/posisjoneringstrategi
  2. har en radikalt annerledes verdiskapningprosess enn sine konkurrenter og/eller en unik salgs- og distribusjonskanal e.l.
  3. har valgt å konfigurere sitt verditilbud på den eller den måten i forhold til sine primær konkurrenter
  4. har forskjellige forretningsideer, visjoner, markedsposisjon, målsetninger, strategier og konkurransestyrke

… vil enhver virksomheten ha en rekke kommunikasjonsoppgaver som må løse gjennom bruk av målrettet markedskommunikasjon mot målgruppen for å få dem til å kjøpe virksomhetens produkter, tjenester eller systemer.

AIDA-modellen

For å lykkes med markedsføringen av virksomhetens produkter og tjenester må annonsene, reklamen og andre påvirksningsforsøk vi utvikler lykkes med å få oppmerksomhet hos potensielle kunder, og vekke deres interesse så mye at de får lyst til å kjøpe produktet. Disse kommunikasjonseffektene er illustrert i AIDA-modellen, som er verdens eldste kommunikasjonsmodell. En modell som etter hvert har blitt utvidet med “S” for satisfaction for å fortelle hva som er målet med det endelige sluttresultatet.

Modellen består av følgende trinn:

aidas-modellen

AIDAS modellen starter med å forteller oss at vår første utfordring er å tiltrekke oss målgruppens oppmerksomhet (Attenion). Blir de ikke oppmerksomme på reklamen (budskapet), vil påvirkningforsøket mislykkes.

Lykkes vi med å tiltrekke oss deres oppmerksomhet, er neste utfordring i å få dem så interessert (Intrest) i virksomhetens verditilbud (produkter/tjenester) at de får lyst til å lese videre. Målet med denne lesningen er å gi dem et løfte som skaper forventninger til en opplevelse og et ønsket sluttresultat som skaper et ønske (Desire) hos dem å skaffe seg dette verditilbudet at de til slutt foretar den ønskede handlingen (Action). Et handling som vil skape et resultat (Satisfaction ) for kunden og selgeren. Enten så blir kundens forventninger innfridd eller så blir de misfornøyd. Blir forventningene innfridd oppstår kundetilfredshet som igjen vil utvikle seg til kundelojalitet hvis kundene følges opp og blir minnet på markedstilbudets eksistens og fordeler.

Les mer: AIDA/AIDAS modellen

Klassiske kommunikasjonsoppgaver

De klassiske kommunikasjonsoppgavene er:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.