Kategori: Makt og påvirkning

Den svarte linjen over viser kategoriens underkategorier. Klikk på en av kategorinavnene for å se artiklene i kategorien.

branding

Omdømme (Corporate branding)

Denne artikkelen er del 6 av 7 artikler i om Forretninggrunnlaget

Denne artikkelen er del 1 av 15 artikler i om Omdømme

Denne artikkelen er del 9 av 14 artikler i om Kommunikasjonsplan

Denne artikkelen er del 13 av 18 artikler i om Markedsplanlegging

Denne artikkelen er del 7 av 7 artikler i om Konkurransevirkemidler

Denne artikkelen er del 19 av 21 artikler i om Konkurransefortrinn

Denne artikkelen er del 9 av 23 artikler i om Forretningsplan

Det er viktig med et godt omdømme. Et godt omdømme er verdifullt, sjeldent og kan ikke imiteres, derfor kan et godt omdømme sees på som et konkurransefortrinn.

Les mer
argumentasjonteknikk

Retorikk

Denne artikkelen er del 18 av 26 artikler i om Møteledelse

Denne artikkelen er del 1 av 7 artikler i om Argumentasjonsfasen

Denne artikkelen er del 11 av 22 artikler i om Kommunikasjonsteori

Denne artikkelen er del 2 av 8 artikler i om Presentasjonsteknikk

Denne artikkelen er del 9 av 17 artikler i om Samtaler og personlig kommunikasjon

Retorikk betyr talekunst og handler om hvordan man skal overbevise lytterne. Vi går her igjennom prinsippene for god retorikk.

Les mer