Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 27 av 31 artikler om Informasjonssystem

Marketing automation er en form for automatisert markedskommunikasjon som er satt i system. Marketing automation blir av Techopedia definert slik:

“Marketing automation-software er programvare for å utføre, holde kontroll på og automatisere markedsføringsoppgaver og prosesser.”

Som det går frem av definisjonen er marketing automation programvare for å automatisere markedsføringsaktiviteter gjennom e-postmarkedsføring og andre datadrevne kommunikasjonvirkemidler. I stedet for å drive med manuelle og repeterende markedsføringsoppgaver benytter du software. 

De som kommer inn på nettsidene dine er f.eks. ikke nødvendigvis klare til å kjøpe. Spørsmålet blir da å finne ut hvordan vi kan hjelpe de å komme dit. Hvordan kan vi gjøre kalde leads varme? 

Programvarens formål er å gjøre det enklere å tilby riktig (relevant) informasjon til riktig person på riktig tidspunkt.

Fordeler med marketing automation

Når en bedrift vokser blir det til slutt tilnærmet umulig å ha personlig kontakt med alle potensielle kunder og eksisterende kunder. Får virksomheten inn svært mange leads er det svært vanskelig å følge opp og kvalifisere disse manuelt.

Hvis dette er tilfellet kan marketing automation lette arbeidsmengden både for salg og marked.  Internett oversvømmes av informasjon, og de fleste av oss trenger ikke mer informasjon. Vi trenger mer relevant informasjon. Ved å bruke et marketing automation software henter vi inn nyttig informasjon om både potensielle og eksisterende kunder. Vi får vite mer om hva de er interessert i, hvilke utfordringer de har, hvilke problemer vi kan hjelpe de med og hvilke kanaler de er i. 

Det er bare å innse at ikke alle dine potensielle og eksisterene kunder er interessert i det samme. Men ved å samle på data kan vi skreddersy relevant innhold til de riktige menneskene.  Ved å bruke automatiserte e-poster kan vi tilby innhold som er basert på det de er interessert i. På denne måten kan vi bygge tillit, øke kunnskapen deres og hjelpe de et steg videre i kjøpsprosessen.

En slik e-postsekvens skal alltid ha et mål. Hva er det neste vi ønsker de skal gjøre. Det kan være en demo, et seminar, rådgivning etc. Dette er typiske ting å tilby før noen kan anses å være kjøpsklare. 

Hva er inkludert i marketing automation-software?

Et marketing automation-system består av en rekke funksjoner. Her er noen av de viktigste: 

 • Lead nurturing
 • Integrasjon med CRM, sosiale medier, mobil etc
 • Analyse og rapportering
 • Lead scoring (poengssytem for å rangere et lead) og kvalifisering
 • Kampanjestyring
 • Innsamling av data om leads
 • Informasjon om hva besøkende gjør på nettsiden
 • Listesegmentering

Hvilke funksjoner som finnes vil variere noe fra system til system. 

For å lykkes med marketing automation er det viktig å forstå at dette er en del av større helhet. Det er ingen rask vei til vekst, og det ligger mye arbeid bak. Du må blant annet ha en helhetlig strategi for å tiltrekke deg leads som du kan pleie gjennom marketing automation. 

Skjermbilde_2015-12-10_kl._19.33.38.png

Kilder:

 • https://www.inboundgroup.com/no/blogg/hva-er-marketing-automation
Du leser nå artikkelserien: Informasjonssystem

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << TransaksjonsprosesseringssystemerERP-system (foretaksystem) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Informasjonssystem
 • Legacy-systemer
 • IT-strategi
 • Maskinvare plattform
 • Programvareplattform
 • Operativsystem
 • Systemutvikling (Software Engineering)
 • Datanettverk (nettverk)
 • Klient – Server arkitektur
 • Trelagsarkitektur
 • Database
 • API (Application Programming Interface) og bots
 • Algoritme
 • Brukergrensesnittdesign (UI – design) og brukervennlighet (usability)
 • Brukeropplevelse (UX – Design)
 • Morville – modellen (påvirkningforhold i brukeropplevelse)
 • Datasikkerhet
 • Digital teknologi (IKT-teknologi) – kjennetegn og muligheter
 • Digital strategi (IKT-strategi)
 • Planleggingsmodell for informasjonssystemet
 • Hvilke informasjonssystemer trenger virksomheten?
 • Work Centered Analysis (WCA)
 • Business Intelligence (BI)
 • Management Information Systems
 • Customer Relationship Management (CRM)
 • Transaksjonsprosesseringssystemer
 • Marketing automation system
 • ERP-system (foretaksystem)
 • Andre nødvendige informasjonssystemer
 • Dokumenter og fil-formater
 • Internett sin historie