Kjerneprosess 1: Struktur

kjerneprosesser
Kjerneprosessene i proessperspektivet

Strukturen er 1 av 4 kjerneprosesser i prosessperspektivet i systemet til systemanalytisk verdiledelse (se illustrasjonen over). Strukturen i prosessperspektivet er sammenfallende med den strukturelle rammen til Bolman & Deal`s “Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse“. 

Begrepet struktur kan defineres som:

«Et sett formelle arrangementer som skal fange opp og gi grunnlag for handling som dekker organisasjonens og omgivelsenes behov»

En struktur er med andre ord en oversikt over det ønskede mønsteret av aktiviteter, forventninger og idéutveksling, mellom toppsjefer, ledere, ansatte, kunder og klienter. Begrepet brukes her som en samlebetegnelse for såvel den formelle som den uformelle organisasjonstrukturen i virksomheten.

Formell og uformell organisasjonstruktur

struktur
Forskjellen mellom formell- og uformell organisasjonstruktur

Den formelle strukturen angir hvilken struktur ledelsen ønsker at virksomheten skal ha, mens den uformelle strukturen er den reelle strukturen til virksomheten, da den også fanger opp alle strukturelle konfigurasjoner, koblinger og samhørighetsforhold som den formelle strukturen ikke definerer.

Siden den uformelle strukturen skapes og styres av sosio-kultrelle forhold virksomheten ikke har noen direkte kontroll over, er vi avskåret fra å styre den. Målet for ledelsen må derfor heller være å gjøre forskjellen mellom den formelle og uformelle strukturen så liten som mulig gjennom en gjensidig tilpasning gjennom en “kompromiss” løsning med medarbeiderne i organisasjonen.

Kjernestrukturer i organisasjonen

Alle virksomheter har en rekke strukturer som de er avhengig av for å skape sine verdier. I systemanalytisk verdiledelse skiller vi mellom seks ulike strukturer alle virksomheter har og er avhengig av:

  • Eier og driftstruktur
  • Fysisk struktur
  • Maskinstruktur
  • Kapital- og ressursstruktur
  • Organisasjonsstruktur
  • Informasjonstruktur
  • Kunnskapstruktur

Ingen av strukturene kan ses på som isolerte strukturer, selv om de gås igjennom hver for seg her og i de aller fleste andre litteraturer. De er alle integrert og avhengig av hverandre for at virksomhetens verdiskapningprosess skal virke og skape de ønskede verdiene.

Eier og driftstruktur

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander

Kjetil Sander

Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.